Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.538 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 13253/BGDĐT-HSSV báo cáo về công tác khám sức khoẻ đầu vào cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2007

Ngày hiệu lực: 30/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tờ trình số 72/TTr-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2007

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 140/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 1875/TTg-QHQT về việc cơ chế tài chính cho Dự án Thủy điện Sông Bung 4 vay lại vốn OCR của ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 6980/VPCP-QHQT về việc sự khác biệt giữa quy định đấu thầu của Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 3535/BCT-TDTP về việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá nguyên liệu năm 2007 do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 6730/TCHQ-KTTT về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1639/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1958/QĐ-BCT năm 2007 về Chương trình hành động của Ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chứ

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1641/QĐ-TTg năm 2007 Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1632/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1637/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1630/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 137/2007/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Tài chính và Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 28/12/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Chỉ thị 06/2007/CT-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 09/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu và chương trình, dự án khác năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 08/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1958/QĐ-BCT năm 2007 về Chương trình hành động của Ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại Thế giới” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông báo số 5154/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 27 tháng 11 năm 2007 do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông báo số 545/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm định dự án “thay tà vẹt K1, K2, TVS bằng tà vẹt bê tông DƯL, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 với ga chỉ có 2 đường đoạn Vinh – Nha Trang”

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 1876/TTg-NN về việc đầu tư xây dựng 4 tuyến dân cư phục vụ di dời số hộ dân vùng sạt lở và 2 cụm dân cư thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 141/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 26/12/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 1638/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2233/2007/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 09/12/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 2236/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007- 2010

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 54/2007/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần khảo sát do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 52/2007/QĐ-UBND Sửa đổi Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 1635/QĐ-TTg năm 2005 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 13 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 2722/2007/QĐ-UBND đính chính Đơn giá xây dựng cơ bản kèm theo Quyết định 2279/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 5360/QĐ-UBND năm 2007 quy định điều chỉnh, đối tượng và mức trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây