Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 206 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decision No. 160/2000/QD-BTC of September 29, 2000, promulgating the list of commodities and import tax rates for implementation of the scheduled process of import tax reduction under the textile and garment agreement signed between Vietnam and the European union (EU) countries for the 2000-2005 period

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: 30/06/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Ciruclar No. 06/2000/TT-TCBD of September 29, 2000, guiding the activities regarding the conditional business lines in the domains of post, telecommunications and internet

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: 13/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT về quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1361/2000/QĐ-BTM công bố Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Danh mục giấy phép kinh doanh trong hoạt động thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 416/2000/QĐ-HTPT về Quy trình nghiệp vụ quản lý cho vay, thu hồi nợ vay tín dụng đầu tư bằng nguồn vay/viện trợ nước ngoài của Chính phủ (ODA) trong hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển do Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát tr

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decision No. 160/2000/QD-BTC of September 29, 2000, promulgating the list of commodities and import tax rates for implementation of the scheduled process of import tax reduction under the textile and garment agreement signed between Vietnam

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Decision No. 2901/2000/QD-BGTVT of September 29, 2000, promulgating list of communications and transport licenses/permits stipulated in laws, ordinances and decrees, which are still effective

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Decision No. 2885/2000/QD-BGTVT of September 29, 2000, issuing the regulation on the selection of high-quality traffic works

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2901/2000/QĐ-BGTVT công bố danh mục các giấy phép về Giao thông vận tải đã được quy định trong Luật, Pháp lệnh, Nghị định còn hiệu lực do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1761/2000/QĐ-BKHCNMT về “Quy chế tạm thời về tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm” do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 06/2000/TT-TCBĐ hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet do Tổng cục bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: 13/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 160/2000/QĐ-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt - may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng châu âu (EU) cho giai đoạn 2000-2005 do

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 3742/UB-NC về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 160/2000/QĐ-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt - may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng châu âu (EU) cho giai đoạn 2000-2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2000

Ngày hiệu lực: 30/06/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Công văn 4518/TCHQ-KTTT về chính sách thuế đối với ôtô của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1676/LĐTBXH về khen thưởng huân chương độc lập cho gia đình liệt sỹ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT về thời hạn giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Circular No. 96/2000/TT-BTC of September 28, 2000, guiding the management and payment of investment capital and public-service capital of investment and construction nature belonging to the state budget’s capital source

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Circular No. 23/2000/TT-BLDTBXH of September 28, 2000, guiding the application of a number of regimes for laborers working in farms

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 3390/2000/QĐ-BYT ban hành "Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric trong thực phẩm" của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 2851/2000/QĐ-BGTVT về việc phân loại đường bộ để tính giá cước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 861/2000/QĐ-TCBĐ về cước trung kế nội hạt do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 76/2000/QĐ-UB về chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Vinh tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư 96/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Directive No. 19/2000/CT-TTg of September 28, 2000, on enhancing the work of inspection, control and fight against smuggling and trade frauds at border-gates

Ngày ban hành: 27/09/2000

Ngày hiệu lực: 12/10/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/09/2000

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 17/2000/TT-BYT hướng dẫn đăng ký các sản phẩm dưới dạng thuốc - thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 26/09/2000

Ngày hiệu lực: 11/10/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây