Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 48 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 109-BYT/QĐ năm 1991 ban hành 10 tiêu chuẩn Việt Nam của Bộ Trưởng Bộ y tế

Ngày ban hành: 30/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư liên tịch 01-TTLB/TN-HQ năm 1991 về chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Thương nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1991

Ngày hiệu lực: 30/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 106/BYT-QĐ năm 1991 về Quy chế gia công thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 25-CT năm 1991 về việc lấy ngày 27 tháng 3 làm " Ngày Thể thao Việt Nam" do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/01/1991

Ngày hiệu lực: 12/02/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị định 42-HĐBT năm 1991 về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/01/1991

Ngày hiệu lực: 28/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Công văn về việc hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Ngày ban hành: 28/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 26/QĐ.UB năm 1991 về tổ chức quản lý thống nhất ngân sách địa phương tập trung ở cấp Tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 27/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 38-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1991

Ngày hiệu lực: 27/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Công văn về việc kiểm soát hàng hoá trên đường giao thông

Ngày ban hành: 25/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 24-CT năm 1991 về việc giao cho Cục Lưu trữ Nhà nước quản lý công tác văn thư do Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 21-HĐBT năm 1991 về trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Bỉ - Luc-xam-bua (1991).

Ngày ban hành: 23/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 23-HĐBT năm 1991 ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1991

Ngày hiệu lực: 23/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị định 22-HĐBT năm 1991 quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1991

Ngày hiệu lực: 31/12/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 87/UB năm 1991 về thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý trong toàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông báo 07-HĐBT/TB về việc kết luận của Phó Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt về việc đẩy mạnh sản xuất và mở rộng lưu thông thuốc lá nội do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1991

Ngày hiệu lực: 26/02/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 01-BNV(V26) năm 1991 về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1991

Ngày hiệu lực: 06/02/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 34/QĐ-UB năm 1991 sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 737/QĐ-UB về việc bán hoá giá nhà cấp 3, cấp 4 cho cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 19-CT năm 1991 về chấn chỉnh công tác quản lý đô thị do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1991

Ngày hiệu lực: 05/02/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5304:1991 (ISO 6949 - 1988) về rau quả - nguyên tắc và kỹ thuật của phương pháp bảo quản trong môi trường khống chế do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5306:1991 (ST SEV 5625-86) về thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định độc tố nấm Fuzariotoxin do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 262/UB-CN về việc chấn chỉnh tình hình sản xuất kinh doanh thức uống trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ Y tê - Nội vụ

Ngày ban hành: 17/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 09-NHNN/TT năm 1991 thực hiện Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1991

Ngày hiệu lực: 30/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 17-CT năm 1991 thành lập và phê chuẩn luận chứng kinh tế - kỹ thuật rừng cấm Quốc gia Ba Vì - Hà Nội do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 03/CT-UB năm 1991 tổ chức thực hiện bảo vệ mạng lưới điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/01/1991

Ngày hiệu lực: 14/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Chỉ thị 02/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức “Hội khỏe Phù Đổng” các cấp năm 1991-1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/01/1991

Ngày hiệu lực: 13/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 08-NHNN/QĐ năm 1991 ban hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày ban hành: 13/01/1991

Ngày hiệu lực: 13/01/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Chỉ thị 14-CT năm 1991 về việc đẩy mạnh công tác quản lý khai thác, bảo vệ các hệ thống công trình thuỷ lợi bảo vệ sản xuất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/01/1991

Ngày hiệu lực: 28/01/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 13-CT năm 1991 về việc thu phí qua cầu đường bộ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1991

Ngày hiệu lực: 10/01/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây