Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.303 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu phí chợ Tân Bình, Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám, Bàu Cát do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 07/10/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 112/2007/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 10/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT về quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 4106/QĐ-UBND năm 2007 công nhận thành phần nhân sự Hội đồng sư cả Hồi giáo bàn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007 - 2010) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 32/2007/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 10/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Thuận

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 10/10/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 10/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông báo 884/TB-SXD-QLN về thành phần hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với tổ chức trong nước và nước ngoài do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 183/BXD-KTTC về việc chi phí thiết kế Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn do Bộ xây dựng ban hàn

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 5583/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế phụ tùng xe máy do Tổng cục hải quan ban hành.

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 5585/TCHQ-KTTT về việc khoanh nợ thuế NL cháy đang làm thủ tục miễn thuế do Tổng cục hải quan ban hành.

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 5537/VPCP-QHQT về việc đón đoàn Bộ trưởng Mô-dăm-bích do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 5536/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đi công tác Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 186/BXD- KTTC về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2005/TT-BXD do Bộ Xây dưng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 4038/TCT-CS về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 4036/TCT-HT chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 4044/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn số 4057/TCT-CS về việc trả lời về chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành.

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 5535/VPCP-CN về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX do Văn phòng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 5593/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Công văn số 5112/TCHQ-GSQL do Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 4033/TCT-HT về hoá đơn chứng từ do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 854/STP-HCBT hướng dẫn hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tỉnh Long An ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 226/SGD-ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về dạy thêm học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 5533/VPCP-CN về việc giải quyết hậu quả của sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 36/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đi công tác Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 7034/BYT-VP1 về việc xuất cấp cơ số thuốc phòng chống lụt bão năm 2007 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 15/2007/QĐ-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn do bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 28/10/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 39/2007/QĐ-UBND về Quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 10/10/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Công văn số 4037/TCT-HT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 4035/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2007

Ngày hiệu lực: 30/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây