Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 111 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 242-CP năm 1971 ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng do của Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1971

Ngày hiệu lực: 31/12/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 01-TT-VKS-BTC năm 1971 về việc quản lý kinh phí của các Viện kiểm sát nhân dân địa phương do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1971

Ngày hiệu lực: 31/12/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tuyên bố về quyền của những người khuyết tật về tâm thần, 1971

Ngày ban hành: 23/12/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 352-TTg năm 1971 về tăng cường công tác quản lý lao động để bảo đảm đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong mùa khô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/12/1971

Ngày hiệu lực: 03/01/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 343-TTg năm 1971 chế độ báo cáo thống kê về kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị định 236-CP năm 1971 ban hành Điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/12/1971

Ngày hiệu lực: 24/12/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 236-PPCĐ/TK năm 1971 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thiệt hại về lũ, lụt do Tổng cục trưởng Tổng cục thông kê ban hành

Ngày ban hành: 05/12/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 103-BT năm 1971 về việc phê chuẩn việc giải thể Hội phổ biến khoa học kỹ thuật Việt-nam từ trung ương đến cơ sở do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 01/12/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 3049-PC/QĐ năm 1971 về bản chế độ phục vụ hành khách trong ngành vận tải ô-tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 24/11/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 31-TT/HCVX-1971 về việc thanh toán tiền vé đi tàu nhanh và tàu có giường nằm cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước đi công tác, đi nghỉ phép, đi chữa bệnh hoặc thôi việc về quê quán do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 16/11/1971

Ngày hiệu lực: 16/11/1971

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Thông tư liên bộ 07-LB/TT năm 1971 hướng dẫn quản lý thu chi nhà trẻ của các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước do Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 12/11/1971

Ngày hiệu lực: 31/12/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 31-TT/PH-1971 quy định việc nhận đặt mua báo chí xuất bản trong nước do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 09/11/1971

Ngày hiệu lực: 09/11/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 212-TCTK/PPCĐ năm 1971 về bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành nội thương do Tổng cục Tổng cục t

Ngày ban hành: 02/11/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 212-TCTK/PPCĐ năm 1971 về bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành nội thương do Tổng cục Tổng cục thông kê ban hành

Ngày ban hành: 02/11/1971

Ngày hiệu lực: 31/12/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ

Ngày ban hành: 28/10/1971

Ngày hiệu lực: 05/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 299-TTg năm 1971 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc ngành nội thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư liên bộ 36-TT/LB năm 1971 hướng dẫn Chỉ thị 138-TTg về việc nghiêm cấm dùng xe ô tô vận tải trái phép do Bộ Giao thông vận tải - Bộ tài chính cùng ban hành

Ngày ban hành: 22/10/1971

Ngày hiệu lực: 06/11/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 28-BYT/TT-1971 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với lương y được mời để tham gia điều trị, phổ biến kinh nghiệm do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1971

Ngày hiệu lực: 18/10/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư liên bộ 20-TT/LB năm 1971 về việc khám sức khỏe để tuyển học sinh, nghiên cứu sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp trong nước, đi học ở ngoài nước, và về việc quản lý sức khoẻ của học sinh do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp - Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1971

Ngày hiệu lực: 04/09/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 192-CP năm 1971 về việc xác định tên gọi và nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/10/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 29-TC/CNKT-1971 hướng dẫn việc xử lý về mặt tài chính những thiệt hại và thanh toán hậu quả lũ lụt ở các Xí nghiệp và Công trường do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/10/1971

Ngày hiệu lực: 21/10/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 2094-HC/QLKT-1971 hướng dẫn công tác quản lý sản xuất và cung cấp ô-xy do Tổng cục hóa chất ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1971

Ngày hiệu lực: 29/09/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 111-VH/QĐ năm 1971 về việc ban hành bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của công nhân 39 nghề trong ngành in do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Ngày ban hành: 26/09/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 110-VH/QĐ năm 1971 về quy định tạm thời khung bậc lương của 6 nghề trong ngành in chưa có tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Ngày ban hành: 26/09/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên bộ 970-LB năm 1971 hướng dẫn việc thống nhất tổ chức kế toán và thống kê ở xí nghiệp công nghiệp do Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê ban hành.

Ngày ban hành: 24/09/1971

Ngày hiệu lực: 09/10/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng do Liên Hợp Quốc ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1971

Ngày hiệu lực: 07/10/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công ước nhằm ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 22/09/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1136-QĐ năm 1971 về Quy chế chính thức của các loại trường bổ túc văn hoá tại chức của cán bộ, công nhân viên chức do Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 12-NV-1971 hướng dẫn thi hành Quyết định 169-CP-1971 về một số chính sách đối với đồng bào vùng bị lụt do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1971

Ngày hiệu lực: 04/10/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1099-QĐ năm 1971 sửa đổi chế độ hoa hồng, thù lao trong công tác phát hành báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1971

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây