Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 48 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 209/QĐ-UB năm 1992 về việc tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 43-CT năm 1992 về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 138/QĐ năm 1992 về việc công nhận 36 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 40-CT năm 1992 về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn về việc hướng dẫn con dấu, quản lý con dấu của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ngày ban hành: 28/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) cho khu vực mậu dịch tự do Asean (AFTA)

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: 27/01/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: 27/01/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 35-HĐBT năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: 27/01/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Agreement on the common effective preferential tariff (Cept) scheme for the asean free trade area (Afta)

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: 27/01/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 13/QĐ-UB năm 1992 quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban ngoại vụ tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 36-CT năm 1992 về việc bầu cử các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 về thực hiện “Ngày biên phòng” 3/3 hàng năm do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1992

Ngày hiệu lực: 26/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 33-CT năm 1992 thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật Vườn Quốc gia Bến En do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 49/QĐ.UB năm 1992 về tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra thị trường do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 04/CT-UB năm 1992 về việc giải quyết số chênh lệch phải trả trong thanh toán công nợ giai đoạn I do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1992

Ngày hiệu lực: 23/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 30-CT năm 1992 về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Hiệp định về quan hệ kinh tế thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ucraina (1992).

Ngày ban hành: 22/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 28-CT năm 1992 thực hiện Quyết định 409-CT về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1992

Ngày hiệu lực: 05/02/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 24-TĐC/QĐ năm 1992 về đăng ký chất lượng hàng hoá do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 03/CT-UB năm 1992 về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc (heo, trâu, bò) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1992

Ngày hiệu lực: 21/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị định 29-HĐBT năm 1992 quy định việc lập Sổ Thuế và thu Thuế Nông nghiệp theo hộ gia đình xã viên trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia (1992)

Ngày ban hành: 20/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 139/QĐ-UB năm 1992 tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB về dịch vụ một cửa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 01-TT/NH7 năm 1992 hướng dẫn thi hành chương VII nghị định số 28-HĐBT ngày 6-2-1991 quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/01/1992

Ngày hiệu lực: 19/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 23/BVTV-KHKT/QĐ năm 1992 bổ sung thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép dùng, thuốc hạn chế sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Ngày ban hành: 19/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 về điều tra đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/01/1992

Ngày hiệu lực: 17/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 10-TĐC/QĐ năm 1992 về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị định 18-HĐBT năm 1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1992

Ngày hiệu lực: 16/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Nghị định 17-HĐBT thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1992

Ngày hiệu lực: 31/01/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây