Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 19 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 12-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/1982

Ngày hiệu lực: 15/02/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 06-BT-1982 thực hiện chế độ thông tin và báo cáo cho Hội đồng Bộ trưởng do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1982

Ngày hiệu lực: 10/02/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết số 103-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Nước Việt nam và Liên xô do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1982

Ngày hiệu lực: 05/02/1982

Tình trạng: Không xác định

4
Nghị định 10-HĐBT năm 1982 quy định việc phân loại đầu tư vốn và phân cấp quản lý các hệ thống đường bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/01/1982

Ngày hiệu lực: 19/01/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 4-CT năm 1982 về việc sắp xếp lại các công trình xây dựng cơ bản do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông báo số 12/TB-UB về việc phát động phong trào nhân dân bảo vệ tài sản công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 01/CT-UB năm 1982 về giải quyết một số mặt trật tự xã hội của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/01/1982

Ngày hiệu lực: 13/01/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư 1-TCCP/CQ-1982 hướng dẫn thi hành Quyết định 111-HĐBT-1981 về một số chính sách, chế độ đối với Cán bộ xã, phường do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/01/1982

Ngày hiệu lực: 26/01/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 02-BT-1982 về việc xây dựng và ban hành văn bản do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1982

Ngày hiệu lực: 25/01/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 03-CT năm 1982 về xây dựng kế hoạch 5 năm 1981-1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1982

Ngày hiệu lực: 25/01/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 02-CT năm 1982 về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 05/QĐ-UB năm 1982 về việc thành lập Ban giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo số 06/TB-UB về việc hạn chế sử dụng điện từ 17 giờ đến 21 giờ và khuyến khích dùng điện từ 21 đến 05 giờ sáng hôm sau do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 39/UB về việc quản lý các máy ghi và phát hình bằng băng từ (Vidéo Tapes Recorder) nhập vào thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 05/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 03/QĐ-UB năm 1982 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt của Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 04/01/1982

Ngày hiệu lực: 04/01/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 02-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 03/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 01-HĐBT năm 1982 về việc phát triển ngành dâu tằm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 03/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 1-BT năm 1982 về Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 03/01/1982

Ngày hiệu lực: 18/01/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 5-TS/VTTT năm 1982 về bản Quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 01/01/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây