Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 730 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 29/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 28/02/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 21/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố (Đình Bình Trường) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 23/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Thới Nhì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 25/2005/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 32/2005/QĐ-UB phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại UBND quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 28/2005/QĐ-TTg về Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 28/02/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Official Dispatch No. 1318-TC/TCT of February 1, 2005, on implementation of the ordinance on income tax on high-income earners

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 421TCT/TS về việc áp dụng bảng giá đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 414TCT/ĐTNN về việc xin được đưa vào chi phí sản xuất sau khi đã nộp thuế nhà thầu cho chi phí thuê dịch vụ kỹ thuật của nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 424TCT/TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 408TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 252/CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý và ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của Công dân Việt Nam ở nước ngoài

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 31/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 14/2005/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ, Huyện Từ Liêm do Ủy ban

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 20/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình An Nhơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 22/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố (Kho Bom Phú Thọ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 04/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 05/2005/QĐ-UB quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên các đoạn tuyến tỉnh lộ của tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 09/2005/QĐ-UBNDT về Quy định chế độ chi tiêu hội nghị, công tác phí đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập và cán bộ, công viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 0161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 21/2005/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 06/03/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 26/01/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 13/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ, Huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 221/2005/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ an toàn lưới điện cao theo Nghị định 54/1999/NĐ-CP do Ùy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 24/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với Di tích Kiến trúc nghệ thuật Chùa Thiên Phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 01/03/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 08/2005/QĐ-UBBT quy định về tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 15/02/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 10/2005/QĐ.UBNDT phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decision No.28/2005/QD-TTg of the Prime Minister of Government, issuing the Regulation on unified management of external activities of the provinces and centrally-run cities

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 109/2005/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2005

Ngày hiệu lực: 28/02/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây