Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 26 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 201-HĐCP/QĐ năm 1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 201-CP năm 1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước do Hội Đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 19/UB-CT năm 1980 về công tác phòng chống bão lụt do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1980

Ngày hiệu lực: 27/06/1980

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 206-TTg năm 1980 quy định chế độ báo bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ thị 202-TTg năm 1980 hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi chính sách thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1980

Ngày hiệu lực: 30/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 09-BYT/TT-1980 hướng dẫn tổ chức giường bệnh tại trạm y tế xí nghiệp, trường học theo Nghị quyết 15-CP năm 1975 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1980

Ngày hiệu lực: 24/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 183-UB/QĐ năm 1980 về bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 191-CP năm 1980 về hình thức xử lý đối với quân nhân đào ngũ, thanh niên trốn tránh nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và những người có những hành vi phá hoại, cản trở việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1980

Ngày hiệu lực: 22/06/1980

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Pháp lệnh sửa đổi thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh năm 1980 do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1980

Ngày hiệu lực: 23/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 12-NT-1980 về việc tổ chức thương nghiệp cấp huyện do Bộ Nội thương ban hành

Ngày ban hành: 20/06/1980

Ngày hiệu lực: 04/07/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 282/QĐ năm 1980 quy định thể thức đánh đánh giá và nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980

Ngày ban hành: 18/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công ước Rome về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng năm 1980

Ngày ban hành: 18/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 25/CT-UB năm 1980 về công tác phân phối lương thực tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1980

Ngày hiệu lực: 15/06/1980

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Nghị định 183-CP năm 1980 về việc thay đổi thành phần và quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hoà vận tải trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1980

Ngày hiệu lực: 27/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 182-CP năm 1980 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 181-CP năm 1980 về việc thành lập Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 24/CT-UB năm 1980 về chế độ trợ cấp khoản tiền chênh lệch cho cán bộ, công nhân viên hàng ngày đi lại làm việc bằng các phương tiện vận chuyển công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1980

Ngày hiệu lực: 11/06/1980

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 07/TT-UB-1980 về dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1980

Ngày hiệu lực: 10/06/1980

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Chỉ thị 186-TTg năm 1980 về tăng cường tổ chức đời sống trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sư phạm kỹ thuật và trường dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 06/06/1980

Ngày hiệu lực: 21/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 225/QĐ-UB năm 1980 về chế độ hoạt động đối với cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 271-QĐ năm 1980 quy định về đăng ký Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nộp báo cáo kết quản nghiên cứu do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 184-TTg năm 1980 về quản lý chặt chẽ biên chế của các cơ quan Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1980

Ngày hiệu lực: 20/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 185-TTg năm 1980 về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 183-TTg năm 1980 thi hành Điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ trong khu vực kinh tế tập thể và cá thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/06/1980

Ngày hiệu lực: 19/06/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 174-CP năm 1980 về chế độ đối với công nhân, viên chức dưới chế độ cũ ở miền Nam, làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, nay hết tuổi lao động phải thôi việc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/06/1980

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây