Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 37 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 390-TTg-1978 sửa đổi Chỉ thị 343-TTG-1978 về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1979(1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1978

Ngày hiệu lực: 15/08/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 162/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2150/QĐ-UB năm 1978 về kỷ luật giá trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 157/QĐ-UBnăm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 130-BT năm 1978 sửa đổi tên một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

Ngày ban hành: 24/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 167-TCCP-1978 hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại huyện do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/07/1978

Ngày hiệu lực: 08/08/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 131-BT năm 1979 phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 24/07/1978

Ngày hiệu lực: 08/08/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 153/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy lợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 37/CT-UB hướng dẫn Thông tư 47/HC của Bộ Giao thông vận tải về quy định thời hạn kinh doanh vận tải đường bộ của tư nhân ở các tỉnh, thành phố phía Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1978

Ngày hiệu lực: 23/07/1978

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 379-TTg năm 1978 về việc chuẩn bị cho tổng điều tra dân số cả nước năm 1979 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/07/1978

Ngày hiệu lực: 04/08/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 127-BT năm 1978 về việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và xã Bình Hòa Tây do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

Ngày ban hành: 19/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 183-CP năm 1978 về việc thực hiện cuộc tổng điều tra dân số năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 19/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2281:1978 về máy điện quay - Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nối và kích thước choán chỗ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2280:1978 về động cơ điện không đồng bộ ba pha công suất từ 100W trở lên - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2298:1978 về thuốc thử, axit clohydric do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2297:1978 về thuốc thử, axit nitric do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2292:1978 về công việc sơn - yêu cầu chung về an toàn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2290:1978 về thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2289:1978 về quá trình sản xuất - yêu cầu chung về an toàn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2288:1978 về Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, phân loại do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: 30/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 96-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 5 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 295-KHKT/QĐ năm 1979 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước về Than Vàng Danh do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành.

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: 31/12/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 298-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 2 tiêu chuẩn nhà nước về truyền động bánh răng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2295:1978 về tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2291:1978 về phương tiện bảo vệ người lao động - phân loại do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

28
Chỉ thị 337-TTg năm 1978 về tăng cường quản lý chi phí và giá cả xây dựng cơ bản ở các tỉnh miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: 02/08/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2294:1978 về Nhiệt luyện kim loại - Yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2284:1978 về Chi tiết bằng chất dẻo dùng trong các dụng cụ điện và máy đo điện do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây