Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 90 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 200-CP năm 1973 về Điều lệ lập kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng, giao nhận và trả tiền hàng nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1973

Ngày hiệu lực: 31/12/1973

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư liên bộ 28-TT/LB năm 1973 hướng dẫn quyết định 251-TTg và Thông tư 132-TTg về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1973

Ngày hiệu lực: 30/12/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 274-TTg-1973 về việc xét duyệt trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1973

Ngày hiệu lực: 14/01/1974

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 275-TTg năm 1973 thực hiện bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 30/12/1973

Ngày hiệu lực: 14/01/1974

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ thị 271-TTg năm 1973 về việc thực hiện quản lý thống nhất thu mua và phân phối gỗ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1973

Ngày hiệu lực: 10/01/1974

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 14-LĐ/TT-1973 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp làm ca đêm và làm thêm giờ do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 20/12/1973

Ngày hiệu lực: 04/01/1974

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 16-TT/LB-1973 quy định chế độ khóa sổ thu, chi ngân sách Nhà nước cuối năm tại các cơ quan ngân hàng Nhà nước các cấp do Bộ Tài Chính- Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1973

Ngày hiệu lực: 26/12/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 259-TTg-1973 về việc bồi dưỡng cán bộ dân chính của miền Nam gửi ra miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/12/1973

Ngày hiệu lực: 24/12/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1251-QĐ năm 1973 về Quy chế trường bổ túc văn hoá tại chức ở nông thôn do Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành ban hành

Ngày ban hành: 02/12/1973

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 742-QĐ năm 1973 về việc quy định khối lượng và kích thước các loại bưu phẩm, bưu thiếp do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Ngày ban hành: 30/11/1973

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 247-TTg-1973 về việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1973 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1973

Ngày hiệu lực: 06/12/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 248-TTg năm 1973 về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1973

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư 835-TĐ-1973 bổ sung việc thi hành chế độ tặng các loại cờ thi đua do Ban Thi đua trung ương ban hành

Ngày ban hành: 14/11/1973

Ngày hiệu lực: 29/11/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 135-BT-1973 hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước do Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 13/11/1973

Ngày hiệu lực: 28/11/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 23-TT/LB-1973 về việc tăng cường và cải cách quản lý tài chính ở trường phổ thông các cấp do bộ Giáo dục và Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 12/11/1973

Ngày hiệu lực: 27/11/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị định 172-CP năm 1973 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Ngày ban hành: 31/10/1973

Ngày hiệu lực: 15/11/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 17-NN/KTTV/TT-1973 hướng dẫn thi hành Thông tư 186-TTg -1971 quy định cách xử lý và hạch toán đối với một số khoản chi phí liên quan đến giá thành và phí lưu thông do Ủy ban Nông nghiệp Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1973

Ngày hiệu lực: 31/12/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 14-TC/NLTL-1973 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 139-CP về việc giải quyết chính sách đối với vùng phân lũ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1973

Ngày hiệu lực: 08/11/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 11-LĐ/TT-1973 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công trường do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 10/10/1973

Ngày hiệu lực: 06/07/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 13-TT/TC-1973 hướng dẫn thi hành việc miễn thuế nông nghiệp cho vùng cao ở miền núi theo Nghị quyết 109-CP-1973 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/10/1973

Ngày hiệu lực: 22/10/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị quyết 155-CP về việc thi hành pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng do Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 02/10/1973

Ngày hiệu lực: 17/10/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 24-BYT/TT-1973 bổ sung việc thực hiện quy chế thuốc độc đối với thuốc độc bảng A gây nghiện do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1973

Ngày hiệu lực: 15/10/1973

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 31-NT-1973 về việc kê khai, cấp phát, quản lý sử dụng, thu hồi tem phiếu mua hàng năm 1974 do Bộ Nội thương ban hành

Ngày ban hành: 21/09/1973

Ngày hiệu lực: 06/10/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 9-NV-1973 hướng dẫn việc tính trả khoản bảo lưu một năm trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ dân chính hy sinh ở A do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1973

Ngày hiệu lực: 05/10/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 17-TT3b năm 1973 sửa đổi một số điểm về chế độ trợ cấp đông con do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1973

Ngày hiệu lực: 31/08/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 08-TT/NH-1973 về việc áp dụng Séc định mức trong quan hệ thanh toán tiền bán hàng xuất khẩu giữa các Tổng Công ty xuất nhập khẩu (là bên mua) và các đơn vị cung cấp hàng xuất khẩu (là bên bán) do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/09/1973

Ngày hiệu lực: 30/09/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 12-TC/NLTL-1973 giải thích, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1973

Ngày hiệu lực: 11/09/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1758-QĐ/PC năm1973 về một số quy định riêng đối với các tàu đẩy hoạt động trên sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 24/08/1973

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 19-BYT/TT-1973 về việc xây dựng, thi hành và quản lý Danh mục thống nhất toàn ngành về thuốc men và hóa chất, dược liệu dùng để sản xuất thuốc do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 20/08/1973

Ngày hiệu lực: 04/09/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 19-UB/TT-1973 quy định chế độ kế toán kinh phí nhà trẻ do Uỷ ban bảo vệ Bà mẹ và trẻ em ban hành

Ngày ban hành: 18/08/1973

Ngày hiệu lực: 30/09/1973

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây