Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 370 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2001/NĐ-CP về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Joint circular no. 07/2001/TTLT/BKH-TCTK of November 01, 2001 guiding the production and business lines used in business registration

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Công văn 4470/TM-ĐT về thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư khi chuyển đổi hình thức đầu tư do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 4401TCT/NV5 về sai sót trong việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 5233/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Ban Biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 91/2001/QĐ-VKSTC quy định về công tác lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 171/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ sửa đổi giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2001 sửa đổi Quyết định 278/QĐ-TTg năm 1998 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Decree no. 79/2001/ND-CP of November 01, 2001 amending and supplementing a number of articles of the government’s decree no. 17/1999/ND-CP of march 29, 1999 on the procedures for exchange, transfer, lease, sublease and inheritance of the land use right as well as for mortgage of and capital contribution with the land use right value

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh SXKT

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Decision no. 58/2001/QD-QLD of November 01, 2001 of the head of the Vietnam drug administration department on issuing the list of cosmetics directly affect the health of human beings which are being granted registration numbers to circulate

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 58/2001/QĐ-QLD ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng cục Quản lý dược Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 102/2001/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 103/2001/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định 67/2000/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Circular no. 1842/2001/TT-TCDC of November 01, 2001 guiding the implementation of the government’s decree no. 68/2001/ND-CP of october 1, 2001 on land use planning and plans

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Nghị định 79/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Decision no. 1419/QD-TTg of November 01, 2001 approving the project on the development of Vietnam national shipping lines in the 2001-2005 period and orientations towards 2010

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 921/2001/QĐ-TCBĐ sửa đổi thể lệ bưu phẩm - bưu kiện 1999 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1419/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Đề án phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2001-2005 và định hướng đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 4408/TT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn điều chỉnh trong hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2001

Ngày hiệu lực: 15/11/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

Ngày ban hành: 30/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Decision no. 110/2001/QD/BTC of October 31, 2001 on amending, supplementing names and tax rates of commodity items of heading no. 2710 in the preferential import tariff

Ngày ban hành: 30/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền

Ngày ban hành: 30/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 99/2001/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Đình II - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 99/2001/QĐ-UB về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây