Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 915 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông báo 126/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2012 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2012 về sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Không xác định

4
Nghị quyết 441/NQ-UBTVQH13 năm 2012 về Kết quả giám sát thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông báo 260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Không xác định

6
Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ , Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 132/TTg-ĐMDN năm 2012 phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 526/VPCP-KTN căn cứ giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 10/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 131/TTg-ĐMDN năm 2012 phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 125/BHXH-KT thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 1244/BTC-CST giải đáp về chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1249/BTC-QLCS phương hướng, nhiệm vụ củng cố hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 169/QĐ-BNN-KH năm 2012 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ , Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát tri

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông báo 260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 17/QĐ-TCTK năm 2012 về điều tra hoạt động xây dựng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 48/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 10/02/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2012 về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 10/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 103/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 102/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông báo 30/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông báo 50/TB-BGDĐT điều chỉnh giờ làm việc tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2012

Tình trạng: Không xác định

27
Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2012

Ngày hiệu lực: 16/03/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông báo 239/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ thưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2012

Ngày hiệu lực: 30/01/2012

Tình trạng: Không xác định

29
Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2012

Ngày hiệu lực: 09/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 123/TTg-KTN thí điểm khôi phục và hiện đại hóa hoạt động thí điểm hai trạm kiểm tra tải trọng xe tại Đồng Nai và Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2012

Ngày hiệu lực: 30/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây