Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.077 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 277/2013/QĐ-UBND bổ sung quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 470/2011/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1391/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, Chỉ thị 27-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 2296/QĐ-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 7) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông báo 36/2013/TB-VPCP hiệu lực của Hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam - Lào

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 8397/BTC-KHTC năm 2013 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Không xác định

10
Quyết định 30/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến Đường tỉnh 871 và Đường tỉnh 873B của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 21/2012/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 1391/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, Chỉ thị 27-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định 09/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 10/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 4054/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp thực hiện Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định số 1117/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt mức chi thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 3864/CT-TTHT năm 2013 khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 1303/BXD-GĐ năm 2013 về kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện và thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 2132/TCT-CS trả lời về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 145/UBND-VP6 năm 2013 chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 599/GSQL-GQ1 năm 2013 kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 5307/VPCP-QHQT năm 2013 Cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn của Dự “Quỹ Chuẩn bị dự án (PPTAF)" để chuẩn bị dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2179/BNN-VP năm 2013 thực hiện phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 595/GSQL-GQ1 năm 2013 xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư 41/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 5311/VPCP-KTN năm 2013 tình hình triển khai Đề án phát triển nhiên liệu sinh học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 2171/BNN-XD năm 2013 thẩm tra hồ sơ điều chỉnh, bổ sung TKBVTC hệ thống kênh của các dự án hồ chứa nước Đắk Lông Thượng và Ka La, tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 2972/BNN-KTHT năm 2013 góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 3636/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện nội dung công văn 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật sửa đổi Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 5742/BCT-XNK năm 2013 thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 1305/BXD-QLN năm 2013 hướng dẫn việc ưu đãi đầu tư với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: 30/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Kế hoạch 121/KH-UBND phát triển nhân lực tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020 và năm 2013

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông báo 225/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình và vùng nguyên liệu xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây