Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Quyết định

1
Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

2
Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 10/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 10/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ (Lĩnh vực Hòa giải thương mại)

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ (Lĩnh vực Giám định tư pháp)

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1549/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1705/QĐ-BYT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành: 17/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

8
Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 27/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 24/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

11
Quyết định 1311/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ (Lĩnh vực Công chứng)

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Quyết định 1725/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 10/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ (Lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật)

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1431/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 175/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 12 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 171/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165 (ngày 24/9/2021); Đợt 180 (ngày 31/10/2022); Đợt 190 (ngày 12/12/2023) - bàn giao từ Cục Quản lý Dược do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 20/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

20
Quyết định 1585/QĐ-BTNMT năm 2024 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 2423/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 174/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 12 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 977/QĐ-BTTTT năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 13/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 732/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/07/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

27
Quyết định 3124/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh vực luật sư, công chứng, trọng tài thương mại, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 13/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1435/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 12/06/2024

Ngày hiệu lực: 12/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 14/04/2021

Ngày hiệu lực: 14/04/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 10/2005/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa có tính chất "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/01/2005

Ngày hiệu lực: 18/01/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây