Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 6.786 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 31/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 03/2002/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 73/2002/NĐ-CP bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và danh mục 3 về hàng hóa, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện kèm theo NĐ 11/1999/NĐ-CP do Bộ Thuỷ sản ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị định 112/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Circular No. 03/2002/TT-BTS of December 31, 2002, guiding the implementation of the Government's Decree No. 73/2002/ND-CP of August 20, 2002 supplementing goods and commercial services to list 1 of goods banned from circulation, commercial services banned from provision, and list 3 of goods and commercial services subject to conditional business, issued together with the Government's Decree No. 11/1999/ND-CP of March 3, 1999

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công văn số 6669/TCHQ/KTTT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng bóng đèn compact

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 7259/VPCP-QHQT ngày 31/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 4944TCT/NV5 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc Thuế NK, thuế GTGT đối với vật tư nhập khẩu của giàn công nghệ trung tâm CPP-3

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 6675/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn giá tính thuế mặt hàng ô tô, xe máy

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 2429TM-XNK ngày 31/12/2002 của Bộ Thương Mại về việc nhập khẩu xe 2 bánh găn máy dạng CKD thu nợ với Lào

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 14444/TC-HCSN ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2002/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 5503/TM-ĐT ngày 31/12/2002 của Bộ Thương mại về việc cho phép gia hạn nhập khẩu linh kiện sản xuất, lắp ráp xe máy năm 2002

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 1699/CP-KTTH ngày 31/12/2002 của Chính phủ về việc triển khai các biện pháp quản lý nhập khẩu, sản xuất lắp ráp và lưu hành xe máy năm 2003

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 40/2002/QĐ-BVHTT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 22/2002/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 109/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 108/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 21/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 19/2002/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 4465/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 110/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 4934TCT/NV7 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế VAT

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 4946TCT/CS ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hoàn số thuế GTGT bị thừa

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 30/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 4949TCT/NV1 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc tính thuế GTGT

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 4953TCT/NV^ ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với trường hợp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree of Government No.111/2002/ND-CP of December 32, 2002 detailing and guiding the implementation of a number of articles of The Ordinance on physical training and sports

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 14/01/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7104:2002 (ISO 7210 : 1997) về Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Phương pháp thử bổ sung

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7097:2002 (ISO 12195:1995) về Thuốc lá đã qua chế biến tách cọng - Xác định hàm lượng cọng còn sót lại

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7144-6:2002 (ISO 3046-6:1991) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đặc tính - Phần 6: Chống vượt tốc

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7196:2002 về Mồi nổ VE-05A - Yêu cầu kỹ thuật

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7198:2002 về Thuốc nổ nhũ tương P113 dùng cho mỏ hầm lò không có khí và bụi nổ

Ngày ban hành: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây