Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.407 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 03/2015/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 568/2015/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 08/03/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 08/03/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 1100/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 700/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế cho Dự án ODA vay ưu đãi do JICA tài trợ do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 691/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 1634/TCHQ-KTSTQ năm 2015 theo dõi, quản lý phần nguyên phụ liệu chênh lệch của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 1400/VPCP-KTN năm 2015 về báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2015 về Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 08/03/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 08/03/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 4038/QLD-TT năm 2015 sử dụng thuốc tiêm Cefotaxim, SĐK: VN-15303-12, do công ty JSC “Kievmedpreparat”, Ukraine sản xuất do Cục Quản lý Dược ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Hướng dẫn 260/HD-BTĐKT năm 2015 về tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông báo 653/TB-LĐTBXH năm 2015 tình hình tai nạn lao động năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông báo 74/TB-BTC năm 2015 công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông báo 1652/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hất phụ gia xi măng Clay Master thành phần chính là Quaternary polyamine do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Không xác định

23
Thông báo 1651/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màu đã pha chế dạng lỏng - nguyên liệu sản xuất gạch men do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông báo 64/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chuyến thăm, kiểm tra Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 13/04/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 08/03/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 1966/BCT-XNK năm 2015 về thuế nhập khẩu xơ Polyester do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decision No. 260/QD-TTg dated February 27, 2015, approving the master plan on socio-economic development of Thai Nguyen province through 2020, with a vision toward 2030

Ngày ban hành: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 26/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây