Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 47 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 10/CT-UB năm 1986 về việc vận động tiết kiệm điện để không cắt tiết giảm điện luân phiên ban đêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1986

Ngày hiệu lực: 27/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 51-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường của quận 5 thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 112-CT-1986 hướng dẫn việc khen thưởng Việt kiều có thành tích ủng hộ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/04/1986

Ngày hiệu lực: 10/05/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 181:1986 về Lưới điện, các nguồn điện nối vào lưới điện và thiết bị dùng điện - Dãy điện áp danh định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4256:1986 (ST SEV 781-77) về Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử - Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài - Quy định chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 111-CT năm 1986 công bố giá, niêm yết giá và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá chỉ đạocủa nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1986

Ngày hiệu lực: 09/05/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 47-HĐBT năm 1986 về giá bán lẻ ổn định một số mặt hàng tiêu dùng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1986

Ngày hiệu lực: 30/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 109-CT năm 1986 về thu tiền chi phí về truyền giống cho trâu bò bằng thụ tinh nhân tạo do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành.

Ngày ban hành: 23/04/1986

Ngày hiệu lực: 08/05/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 448/BYT/QĐ năm 1986 về việc đổi tên Viện Vắc xin thành Viện Vắc xin và các chế phẩm sinh vật trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1986

Ngày hiệu lực: 07/05/1986

Tình trạng: Không xác định

10
Chỉ thị 09/CT-UB năm 1986 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây gây rừng, phủ xanh diện tích hoang trống do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1986

Ngày hiệu lực: 22/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Công văn 1222/UB về quản lý và sử dụng quỹ không chia của Xí nghiệp hợp doanh và Cửa hàng hợp tác kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ Thị 105-CT Về đẩy mạnh công tác phòng, chống lụt, bão năm 1986, lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban trung ương hộ đê (22-5-1946) do Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1986

Ngày hiệu lực: 18/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 103-CT năm 1986 về việc thu tiền nhà ở, tiền nước đối với công nhân viên chức do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 102-CT năm 1986 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan Nhà nước và các địa phương đào tạo cán cộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1986

Ngày hiệu lực: 02/05/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 08/CT-UB năm 1986 về việc tổ chức quản lý thị trường con tôm trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1986

Ngày hiệu lực: 16/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 44-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 14-CNR-1986 hướng dẫn các quy định về liên kết kinh tế trong ngành lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1986

Ngày hiệu lực: 01/05/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 07/CT-UB năm 1986 về việc đẩy mạnh chăn nuôi heo tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1986

Ngày hiệu lực: 15/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 56/QĐ-UB năm 1986 sửa đổi Quyết định 75/QĐ-UB năm 1985 về quản lý giá ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 43-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định số 42A-HĐBT Năm 1986 về giá bán lẻ gạo, thịt lợn, đường kết tinh và nước mắm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 97-CT năm 1986 về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1986

Ngày hiệu lực: 31/03/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư liên bộ 8-TTLB năm 1986 sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý do Bộ Y tế - Bô Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1986

Ngày hiệu lực: 13/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Thông tư 89-VH-1986 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 339-CT năm 1985 về việc quản lý và sử dụng máy và băng hình (Video Casette) do Bộ Văn hóa ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1986

Ngày hiệu lực: 28/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 55/QĐ-UB ban hành Quy định về chế độ quản lý giá và xử lý các vi phạm về kỷ luật giá ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 1109/UB về việc thu thuế hàng hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 10-LN/KL năm 1986 chấn chỉnh và tăng cường quản lý trong khâu khai thác gỗ do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1986

Ngày hiệu lực: 26/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 9-LN/KL-1986 quy định thủ tục vận chuyển gỗ và loại lâm sản, đặc sản rừng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1986

Ngày hiệu lực: 11/04/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 378:1986 về rượu trắng - phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4188:1986 về nhựa thông do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/04/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây