Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương

1
Kế hoạch 2354/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 60-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới do tỉnh Phú Thọ ban hành

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 13/06/2024

Tình trạng: Không xác định

2
Thông tư 10/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 05 nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân - Sản xuất và chế biến - Máy tính và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2014

Ngày hiệu lực: 11/07/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 26/09/2013

Ngày hiệu lực: 14/11/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 25/08/2014

Ngày hiệu lực: 09/10/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 08/2022/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 20/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 25/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần của Quyết định 23/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 09/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Thông tư 27/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 18/10/2011

Ngày hiệu lực: 03/12/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 11/06/2024

Ngày hiệu lực: 11/06/2024

Tình trạng: Không xác định

10
Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 13/06/2024

Ngày hiệu lực: 24/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây