Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.189 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 31/03/2017

Ngày hiệu lực: 15/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016

Ngày ban hành: 31/03/2017

Ngày hiệu lực: 31/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/03/2017

Ngày hiệu lực: 14/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Decision No. 1120/QD-BNN-TCCB dated March 31, 2017 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 462/QĐ-BTTTT Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 09/04/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán Nhà nước

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 14/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 08/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 14/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2017 thực hiện đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn thực hiện mục tiêu 80% trở lên đường giao thông nông thôn ấp - liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Kế hoạch 75/KH-UBND phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Không xác định

20
Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2017 về Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưở

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 1218/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 2149/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 1043/TXNK-CST năm 2017 xử lý vướng mắc hoàn thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 1035/TXNK-QLN năm 2017 xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 683/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 457/TTg-NN năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 3142/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 3119/VPCP-NN năm 2017 xử lý vấn đề phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về Dự án nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Official Dispatch No. 13430/CT-TTHT dated March 31, 2017 Response to tax policies

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 2145/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Lưu huỳnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2017

Ngày hiệu lực: 30/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây