Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 29 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 151-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1987

Ngày hiệu lực: 29/09/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 150-HĐBT về việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 772 - BYT/QĐ năm 1987 về việc cấm nhập khẩu, lưu hành, sử dụng trong cả nước loại thuốc NEWPHARVIT CYPRO do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 192/QĐ-UB năm 1987 ban hành Quy chế tạm thời về việc mở trường phổ thông trung học hệ B” tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 3952/CV-UB quản lý kiều hối và hàng quà biếu của Việt kiều trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 204/QĐ-UB năm 1987 về việc thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra giá mua tôm, mực xuất khẩu tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 20-QĐ/TW năm 1987 về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1987

Ngày hiệu lực: 22/09/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Chỉ thị 269-CT năm 1987 về kiểm kê vật tư, hàng hoá, quỹ bằng tiền trong khu vực kinh tế quốc doanh đợt 1-10-1987 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/09/1987

Ngày hiệu lực: 06/10/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 754 - BYT/QĐ năm 1987 về giá bán lẻ các loại thuốc chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 21/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 785/HS của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử l1y các tội phạm gây thiệt hại cho các công trình, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt

Ngày ban hành: 16/09/1987

Ngày hiệu lực: 16/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 3801/CV-UB yêu cầu báo cáo vật tồn kho ứ đọng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo 113/TB-UB về 10 việc phải sửa ngay ở các cửa hàng hợp tác kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư liên bộ 44/TT/LB/TL nă, 1987 về cấp phát, quản lý và sử dụng các khoản kinh phí chi đột xuất cho phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lụt do Bộ Thuỷ lợi - Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/09/1987

Ngày hiệu lực: 15/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ôzôn được điều chỉnh và sửa đổi

Ngày ban hành: 15/09/1987

Ngày hiệu lực: 31/12/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 201/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức bộ máy quản lý thị trường các cấp thành phố, quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 140-HĐBT năm 1987 về triệt để tiết kiệm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 3787/CV-UB thực hiện công tác quản lý giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 263-CT sửa đổi Quyết định 76-HĐBT về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/09/1987

Ngày hiệu lực: 24/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 264-CT năm 1987 chuẩn bị Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/09/1987

Ngày hiệu lực: 24/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4456:1987 về Hỗn hợp thấm cacbon thể rắn dùng than gỗ - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 08/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1658:1987 về Kim loại và hợp kim - Tên gọi do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 08/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 261-CT năm 1987 về tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo mục tiêu kế hoạch Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 08/09/1987

Ngày hiệu lực: 23/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 32/CT-UB năm 1987 về việc tăng cường chế độ báo cáo thống kê – kế toán trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 07/09/1987

Ngày hiệu lực: 07/09/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 14-CT/TW năm 1987 củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Ban Bí thư ban hành

Ngày ban hành: 06/09/1987

Ngày hiệu lực: 06/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 13-PC-1987 hướng dẫn thi hành Điều lệ Bưu chính và Viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 06/09/1987

Ngày hiệu lực: 21/10/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 175/QĐ-UB năm 1987 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét khiếu tố Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 06/09/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Chỉ thị 43-LN/KL năm 1987 quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại gỗ quý, hiếm do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 06/09/1987

Ngày hiệu lực: 06/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8 về việc Phân công ký các quyết định của Hội đồng Nhà nước tặng thưởng các loại huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 05/09/1987

Ngày hiệu lực: 20/09/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây