Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.142 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 14/01/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 222/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển giao Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân tạo trực thuộc phân viện khoa học lâm nghiệp nam bộ thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 14/01/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 43/1998/CT-TTg về đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 30/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn về việc thuế NK đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 1258/CV-NHNN1 năm 1998 về cho vay nộp thuế, góp vốn liên doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 3619/1998/QĐ-BGTVT về Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường sông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 455/1998/QĐ-TCHQ sửa đổi tên và thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 258/1998/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 113/1998/QĐ-TTg về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 222/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển giao Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân tạo trực thuộc phân viện khoa học lâm nghiệp nam bộ thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông ngh

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 223/1998/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2537/1998/QĐ-BKHCN về Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 09/1998/TT-BVGCP về việc quản lý giá, bình ổn giá thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các Luật thuế mới do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 104/1998/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Joint circular No. 08/1998/BTC-BTP-BNG of December 31, 1998 guiding the collection, payment, management and use of fees for granting, restoration or relinquishment of Vietnamese Nationality and for granting of Vietnamese Nationality

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tư liên tịch 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp Nhà nước không đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 30/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Decision No. 3619/1998/QD-BGTVT of December 31, 1998, promulgating the provisional organization and operation charter of Vietnam inland waterways administration

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 221/1998/QĐ/BNN/XDCB về Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 257/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 469/1998/QĐ-NHNN2 về Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 87/1998/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây (thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam) thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 7699/QĐ-UB năm 1998 về bảng đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính do thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn về việc danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 30/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn về việc hướng dẫn quy chế xuất xứ để thực hiện Nghị định 94/1998/NĐ-CP

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP về việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam do Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 190/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Joint circular No. 17/1998/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 31, 1998 guiding the classification of State enterprises

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 14/01/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 08/1998/BTC-BTP-BNG về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Joint circular No. 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ of December 31, 1998 on the settlement of a number of import- export procedures for foreign invested enterprises

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 14/01/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại - Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 14/01/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Thông tư 191/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây