Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Sắc lệnh

1
Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 04/03/2024

Ngày hiệu lực: 09/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Sắc lệnh số 34 năm 1945 về việc lập một Uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt nam dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1945

Ngày hiệu lực: 04/10/1945

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Sắc lệnh số 106 về việc đặt một số thuế vãng lai đánh vào những thuyền đi lại ở các sông trong địa hạt Bắc kỳ do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Sắc lệnh số 105 về việc về việc cấp hưu bổng cho những công chức bị về hưu do sắc lệnh ngày 3 tháng 11 năm 1945 và những công chức tự ýxin rút lui, và tăng từ 6% đến 10% tiền hưu liễm trừ vào lương công chức do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Sắc lệnh số 3 về việc Thiết quân luật tại Hà Nội do Chủ tịch nứoc ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Sắc lệnh số 80/SL về việc cử ông Lê Văn Giang, làm uỷ viên trong Ủy ban kháng chiến hành chính khu 14 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Sắc lệnh số 79/SL về việc cử ông Đinh Công Phu làm uỷ viên Ủy ban kháng chiến 14 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Sắc lệnh số 213 về việc cử ông Lê Sĩ Ngạc giữ chức Cục trưởng Cục giao thông công chính thay ông Nguyễn Duy Thanh do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Sắc lệnh số 312 về việc cử ông Nguyễn Kinh Chi do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Sắc lệnh số 109 về việc ấn định y phục, phù hiệu và cấp hiệu của nhân viên sở Hoả xa do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Sắc lệnh số 108 về việc tạm hoãn hạn tiêu giệt những việc đăng ký quyền đê đương do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để cải chính Sắc lệnh số 56B ngày 2 tháng 5 năm 1946

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Sắc lệnh số 10 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Sắc lệnh số 9 NV về việc giải tán Hội "Bảo trợ phụ nữ và nhi đồng" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Sắc lệnh số 06 về việc cấm nhân dân không được đăng lính bán thực phẩm, làm tay sai cho quân đội Pháp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Sắc lệnh số 4/SL về việc lập tại Hà nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Sắc lệnh số 82/SL về việc thiết lập ngoại thương Cục do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để sửa đổi điều 7 của Sắc lệnh 29BSL ngày 16 tháng 3 năm 1947 thiết lập ngoại thương Cục do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Sắc lệnh số 81/SL về việc cử ông Khuất Duy Tiến làm trưởng phòng quân dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Sắc lệnh số 216 về việc cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch giữ chức Thứ trưởng Chủ tịch Phủ do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Sắc lệnh số 214 về việc cử các cán bộ giữ chức vụ trong Bộ quốc phòng do Chủ tịch chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Sắc lệnh số 111 về việc bổ khuyết Điều thứ 62 sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 tổ chức các toà án và ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Sắc lệnh số 110 về việc mở lớp huấn luyện cán bộ bình dân học vụ cho đại biểu dân tộc thiểu số do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Sắc lệnh số 11 về việc tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Sắc lệnh số 13 về việc tổ chức các toà án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Sắc lệnh số 05 về việc ấn định Quốc kỳ Việt nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Sắc lệnh số 7 về việc để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Sắc lệnh số 83/SL về việc thành lập Viện huân chương do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Sắc lệnh số 87/SL về việc đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Sắc lệnh số 218 về việc cho phép ông Lê Xuân Hưu được từ chức Đổng lý Văn phòng Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ quy định

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Sắc lệnh số 217 về việc ấn định các thẩm phán ra làm luật sư do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Sắc lệnh số 113 về việc ấn định các khoản lệ phí nộp tại toà án do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa ban hành

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây