Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 26 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 26-ĐT/VPI -1977 hướng dẫn thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường nguồn điện, triệt để tiết kiệm điện, dành điện cho sản xuất do Bộ Điện và Than ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1977

Ngày hiệu lực: 15/08/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn số 1532/UB về việc thực hiện chủ trương tiết kiệm toàn diện của Thành phố và để khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí điện nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên bộ 21-TT/LB năm 1977 phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1977

Ngày hiệu lực: 09/08/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông báo 50/TB-UB về quản lý thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 04-TT/BNV-1977 hướng dẫn việc đăng ký, quản lý các loại xe đạp máy, xe mô-tô và xe xích lô máy do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1977

Ngày hiệu lực: 21/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 40/CT-UB về phân phối và tiêu dùng vải, lụa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1977

Ngày hiệu lực: 21/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 1960-QĐ năm 1977 về việc đăng ký, kiểm tra kỹ thuật các loại phà do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 20/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 1487/UB về việc mua vật tư hàng hóa của tư nhân ở thị trường các tỉnh phía Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 208-CP năm 1977 về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 287-TTg năm 1977 về việc phát động phong trào thi đua tăng gia sản xuất lương thực, rau màu, phòng giáp hạt tháng 8 và giành vụ mùa thắng lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1977

Ngày hiệu lực: 17/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 207-CP năm 1977 về việc chuyển công tác vận động định canh, định cư từ Bộ Nông nghiệp sang Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 39/CT-UB về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/07/1977

Ngày hiệu lực: 15/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Chỉ thị 286-TTg năm 1977 về lập ngân sách nhà nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976-1980 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1977

Ngày hiệu lực: 28/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 248-KHKT/QD năm 1977 ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước về khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm, quy trình kiểm định dụng cụ đo lường do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 398-VGNN/TCCB-1977 thi hành Nghị định 14-CP-1975 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1977

Ngày hiệu lực: 26/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 181-CP năm 1977 về việc giải thể huyện Châu Thành thuộc tỉnh Minh Hải và việc sáp nhập các xã trước đây thuộc huyện Châu Thành vào một số huyện khác thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 851/QĐ-UB năm 1977 về việc tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và quận 3 thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1977

Ngày hiệu lực: 10/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 79-NH/TT-1977 hướng dẫn công tác cho vay xây dựng cơ bản đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 08/07/1977

Ngày hiệu lực: 23/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 180-CP năm 1977 về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy truyền thanh của Tổng cục Thông tin sang Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 37/CT-UB năm 1977 về việc tiến hành lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 07/07/1977

Ngày hiệu lực: 07/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Chỉ thị 38/CT-UB năm 1977 về tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và biên chế lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 07/07/1977

Ngày hiệu lực: 07/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Chỉ thị 276-TTg năm 1977 về tăng cường quản lý giá cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 06/07/1977

Ngày hiệu lực: 21/07/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 36/CT-UB năm 1977 về việc tiết kiệm tiêu dùng giấy và thu hồi giấy phế liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 05/07/1977

Ngày hiệu lực: 05/07/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 178-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 177-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 395/QĐ-UB năm 1977 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành tạm thời chế độ báo cáo thống kê về lao động tiền lương và lao động xã hội

Ngày ban hành: 03/07/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây