Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 616 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 1678/2005/QĐ-UB Quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 60/2005/QĐ-UBNDT về Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Decision No. 807/2005/QD-NHNN of June 1, 2005, on the amendment, supplement of several accounts in the accounts system of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 479/2004/QD-NHNN dated 29 April 2004 of the Governor of the State Bank

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 07/07/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 58/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 128/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 127/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 1667 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ và hoàn thuế GTGT

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 1665 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hóa đơn

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 13/XTTM-DL của Sở Thương mại - du lịch Vĩnh Phúc về mời tham gia Hội chợ Thương mại-Du lịch hè 2005

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1135/2005/QĐ-UBTDTT về quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 25/2005/QĐ-BCN sửa đổi, khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 142/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng thành công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng do Bộ trưởng Côn

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 26/2005/QĐ-BCN về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 126/2005/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Decision no. 33/2005/QD-BTC of June 1, 2005 of providing for the regime of collection, remittance, management and use of charges for the evaluation, approval and assessment of port facility security and port-facility security plans and for the grant of ship record books under the international code for the security of ships and of port facilities

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 22/06/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 876/2005/QĐ-UBND về Quy định ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1678/2005/QĐ-UB Quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 422/QĐ-CTUB năm 2005 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Decision no. 33/2005/QD-BTC of June 1, 2005 of providing for the regime of collection, remittance, management and use of charges for the evaluation, approval and assessment of port facility security and port-facility security plans and for t

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 69/2005/QĐ-UBND thành lập Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN sửa đổi một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 07/07/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 33/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 22/06/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Công văn số 1668 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp một số vướng mắc trong chính sáh thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn chứng từ

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 1669 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày ban hành: 31/05/2005

Ngày hiệu lực: 31/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 42/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 21/06/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Công văn số 1640/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc ngoài cách hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn của Cục Thuế tỉnh Nam Định còn có cách hướng dẫn nào khác

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 30/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 1626 TCT/TS của Tổng cục Thuế về thu tiền sử dụng đất đối với ông Trần Minh Mẫn

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 30/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 1644TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng dùng cho ngành in

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 30/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 1649TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 30/05/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Circular no. 42/2005/TT-BTC of May 31, 2005 guiding the implementation of the government’s decree no. 48/2005/ND-CP of april 8, 2005 on the reduction of import tax rates of a number of commodity items for implementation of the agreement between Vietnam and Thailand concerning Vietnam’s postponement of implementation of the asean countries’ agreement on common effective preferential tariffs for motorbike spare parts and accessories and light trucks in complete units

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 21/06/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Chỉ thị 18/2005/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2005

Ngày hiệu lực: 22/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây