Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.348 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 192/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 14/11/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 191/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 14/11/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 15/11/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Công điện 720/CĐ-BGDĐT về khắc phục hậu quả cơn bão số 9 gây ra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 8767/BGDĐT-GDCN hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 8756/BGDĐT-PC khảo sát dự án Luật sửa đổi của Luật giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 4028/TCT-KK về việc hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 4022/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 5892/TCHQ-GSQL về việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2009 về thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2009 công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi thuộc bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2009 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 309/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 80/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 308/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 963/QĐ-BXD năm 2009 điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Decree No. 80/2009/ND-CP of October 01, 2009, on operation of foreigners' overseas-registered right-hand drive cars in Vietnam

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 14/11/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Circular No. 192/2009/TT-BTC of October 01, 2009, guiding the pilot payment of land use levy for projects to build new urban areas, houses or industrial-park technical infrastructure under the Government's Resolution No. 33/2008/NQ-CP of December 31, 2008

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 14/11/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Công văn 2114/BXD-ĐMDN xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 5896/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 124/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1333/QĐ-TLĐ năm 2009 về Quy chế tạm thời thành lập, tổ chức quản lý hoạt động Quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 26/2009/QĐ-UBND về Quy định bầu, miễn, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 34/2009/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định 37/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 10/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Decision No. 119/2009/QD-TTg of October 01, 2009, promulgating the regulation on foreign experts implementing oda programs and projects

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 19/11/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 463/QĐ/ĐCKS-VP năm 2009 về quy chế văn hoá công sở của cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông báo 262/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2009 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2009

Ngày hiệu lực: 30/09/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây