Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 56 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 28/CT-UB về công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1992

Ngày hiệu lực: 30/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 180/NN-BVTV/QĐ năm 1992 về việc đăng ký chính thức, và bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 27/CT-UB năm 1992 về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1992

Ngày hiệu lực: 28/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Nghị định 239/HĐBT năm 1992 về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1992

Ngày hiệu lực: 28/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Chỉ thị 238-CT năm 1992 về chấn chỉnh và tăng cường hệ thống thu thuế, cải tiến mạnh các biện pháp thu và nộp thuế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1992

Ngày hiệu lực: 25/06/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 3077/UB-NĐ về việc xử lý nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 30-TT/ĐKKD năm 1992 bổ sung thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1992

Ngày hiệu lực: 10/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 232-HĐBT năm 1992 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1992

Ngày hiệu lực: 24/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 276/QĐ.UB năm 1992 ban hành bản qui định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 23/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 231-CT năm 1992 về việc tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo tại nước ta của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/06/1992

Ngày hiệu lực: 23/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Công văn hướng dẫn mẫu dấu, quản lý con dấu của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày ban hành: 23/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán

Ngày ban hành: 22/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 thu hồi trang bị súng đạn khí tài trong tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 22/06/1992

Ngày hiệu lực: 22/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 275/QĐ.UB năm 1992 về chính sách trồng và bảo vệ rừng phòng hộ trên núi do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1992

Ngày hiệu lực: 22/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 776-QĐ/BT năm 1992 về việc công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư liên ngành 02/TTLN năm 1992 về xử lý một số hành vi xâm phạm đến việc quản lý thị trường ở vùng biên giơí Việt Trung do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1992

Ngày hiệu lực: 14/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 106/QĐ-ĐT năm 1992 về Điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết số 610/NQ-HĐNN8 về việc Phê chuẩn Công ước Viên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1992

Ngày hiệu lực: 04/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 14/CT-UB năm 1992 tổ chức, thực hiện Nghị định 66-HĐBT về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 18/06/1992

Ngày hiệu lực: 18/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư liên bộ 04/TT-LB năm 1992 hướng dẫn Điều 4 Nghị định 157/HĐBT quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng an ninh nhân dân và cảnh sát nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 16/06/1992

Ngày hiệu lực: 31/05/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 161/NN-BVTV/QĐ năm 1992 Bổ sung tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc và thuốc hỗn hợp vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 102/BXD-GĐ năm 1992 về Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 08/CT-UB năm 1992 về tổ chức thi hành Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty và Nghị định 66/HĐBT do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1992

Ngày hiệu lực: 11/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 100-BXD/KHKT năm 1992 ban hành bốn tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 11/06/1992

Ngày hiệu lực: 11/06/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên tịch 20-TC/TCT năm 1992 về chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 919/QĐ-UB năm 1992 kiện toàn tổ chức Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 706-BYT/QĐ năm 1992 về Quy chế thuốc và nhãn hiệu hàng hoá của thuốc do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 734-QĐ/BT năm 1992 công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên tịch 04-LB/TT năm 1992 bổ sung quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1992

Ngày hiệu lực: 25/06/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 88-TĐC/QĐ năm 1992 về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây