Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.466 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 73/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 6475/BGDĐT-HTQT khảo sát toàn quốc về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2012 đôn đốc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; xã giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định của tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 3433/TCT-CS về hóa đơn bán xe ô tô của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 3429/TCT-CS về trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 14883/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 4992/UBND-CNN khẩn trương thực hiện biện pháp chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kết hợp triều cường và xả lũ của hồ chứa thượng nguồn đầu tháng 10 năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 4991/UBND-CNN triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 5240/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 5223/TCHQ-TXNK về áp mã và thuế nhập khẩu mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 5222/TCHQ-TXNK vướng mắc tính phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 5221/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 4390/QĐ-UBND và 3712/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi mức giá đất năm 2012 của thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 10/10/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1630/QĐ-BTNMT năm 2012 về Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải được lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 10/10/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 4322/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1425/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1562/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 174/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND của tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 7404/CT-TTHT về chi phí đuợc trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 3428/TCT-CS về trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 13248/BTC-CST về chính sách thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của dự án sản xuất Amôn Nitrat do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 5250/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Hoàng Chung Chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 36/2012/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị, cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 09/10/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2012 về danh mục ngành nghề có nhu cầu thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012-2013

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 2006/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 10/10/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Decision No. 1426/QD-TTg of October 01, 2012, on recognization of national precious objects

Ngày ban hành: 30/09/2012

Ngày hiệu lực: 30/09/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây