Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.088 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 2228/BYT-CNTT năm 2022 quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2022

Ngày hiệu lực: 30/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/04/2022

Ngày hiệu lực: 30/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/04/2022

Ngày hiệu lực: 10/05/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông báo 17/2022/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về khoản vay lần 2 của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam)" do Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2022

Ngày hiệu lực: 30/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông báo 16/2022/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội” giữa Việt Nam - Nhật Bản

Ngày ban hành: 30/04/2022

Ngày hiệu lực: 30/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/04/2022

Ngày hiệu lực: 29/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 2758/VPCP-CN năm 2022 ủy quyền ký các Tờ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2022

Ngày hiệu lực: 29/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/04/2022

Ngày hiệu lực: 29/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Kế hoạch 1203/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 29/04/2022

Ngày hiệu lực: 29/04/2022

Tình trạng: Không xác định

10
Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

11
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2026

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

12
Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng và khả năng đáp ứng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

13
Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 1250/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

15
Kế hoạch 1249/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Không xác định

17
Quyết định 232/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 30/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2022-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 09/05/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2022 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1031/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván-Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022 tại 32 tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 828/QĐ-BCT năm 2022 bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 598/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 597/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 4207/BGTVT-KCHT năm 2022 về di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt trên tuyến đường sắt Kép - Hạ Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây