Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 196 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 2620/1998/QĐ-UBT ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 194/1998/QĐ-TTg bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Decree of Government No. 81/1998/ND-CP of October 01, 1998 on the printing, minting, preservation, transport and destruction of banknotes and coins; and the preservation and transport of precious property and valuable papers within the banking system

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: 15/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Nghị định 81/1998/NĐ-CP về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: 15/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 1244/1998/QĐ-UB về thu, chi, quản lý quỹ học phí và xây dựng tại trường, cơ sở giáo dục-đào tạo tại tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1992/1998/QĐ.UB về chấm dứt hiệu lực pháp lý 152 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ năm 1990 đến năm 1996

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: 30/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 193/1998/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định thành lập các tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 131/1998/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 143/1998/QĐ-TTg sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: 23/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 132/1998/TT/BTC quy định và hướng dẫn áp dụng thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ của dây chuyền sản xuất do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1998

Ngày hiệu lực: 30/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-TCCP-CCB về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Circular No. 130/1998/TT-BTC of September 30, 1998 guiding the hand-over, take-over and settlement of financial problems of state enterprises during merger or consolidation

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Công văn số 3777/CV-UB-QLĐT về việc giải quyết các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng quân đội, Công an không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM được đơn vị cấp đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 29/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 80/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn và xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 3777/CV-UB-QLĐT về việc giải quyết các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng quân đội, Công an không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM được đơn vị cấp đất do Ủy ban nhân dân t

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 130/1998/TT-BTC về việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về Tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua bán ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 29/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 102/1998/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc v

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Decision No.324/1998/QD-NHNN1 of September 30, 1998 promulgating the regulation on loan provision to customers by credit institutions

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Chỉ thị 34/1998/CT-TTg về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi do thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 14/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Circular No. 08/1998/TT-NHNN7 of September 30, 1998 guiding the implementation of Decision No.173/1998/QD-TTg of September 12, 1998 of the prime minister

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 29/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 102/1998/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1998

Ngày hiệu lực: 04/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Chỉ thị 42/1998/CT-UB về tiếp tục thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: 28/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 190/1998/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 609/1998/QĐ-TCBĐ về tiêu chuẩn ngành Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 192/1998/QĐ-TTg thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 191/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Nông - Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decision No. 319/1998/QD-NHNN7 of September 29th, 1998, on daily report of foreign exchange receipt and expenditure.

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 10/1998/CT-BXD đảm bảo kỹ thuật an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình xây dựng cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1998

Ngày hiệu lực: 13/10/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây