Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 712 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 1957/BNV-TCBC phân định trách nhiệm giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong vấn đề quản lý lưu vực sông do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 04/2005/CT-KH về thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phảm công nghiệp do Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 36/2005/QĐ-UBND về bổ sung tuyến đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe môtô, xe gắn máy do tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 99/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 229/2004/QĐ-UB về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1756/QĐ-UB năm 2005 về phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 77/2005/QĐ-UBND thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 78/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2194/2005/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do UBND tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số: 2439/LĐTBXH-LĐVL về việc công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Circular No. 60/2005/TT-BTC, promulgated by the Ministry of Finance, amending and supplementing the Finance Ministry’s Circular No. 37/2003/TT-BTC of April 24, 2003, which provides for the regime on collection, remittance and use management of fees for the grant of passports, visas and papers for entry, exit, transit and residence in Vietnam.

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 24/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Thông tư liên tịch 114/2005/TTLT-BQP-BNV hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần do Bộ Quốc Phòng- Bộ Nội Vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 24/09/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Công văn 1062/TTg-DP về Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 9646/BTC-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng nguyên liệu sản xuất chi giả do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 3037/TCHQ-GSQL về kiến nghị của Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 135/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân quận – huyện quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Decision No. 1130/2005/QD-NHNN of August 1, 2005, on the amendment, supplement of several articles of the regulation on required reserve applicable to credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 581/2003/QD-

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 75/2005/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 3797/QĐ-UBND năm 2005 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2548/2005/QĐ-BTC đính chính Quyết định 50/2005/QĐ-BTC về quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 136/2005/QĐ-UBND thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Hướng dẫn số 1456/2005/HD-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Decision No. 1130/2005/QD-NHNN of August 1, 2005, on the amendment, supplement of several articles of the regulation on required reserve applicable to credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 581/2003/QD-NHNN dated 9 June 2003 of the Governor of the State Bank

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Thông tư 60/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 24/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 35/2005/QĐ-UBND quy định các tuyến đường huyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe môtô, xe gắn máy do tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 561/QĐ-TCT năm 2005 ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế duyệt mẫu và đơn vị in hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 92/2005/QĐ-UB quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị theo Thông tư 118/2004/TT-BTC do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1374/2005/QĐ-ĐCKS-VP về "Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin trên trang web internet của Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số: 9650/BTC-TCDN về việc thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số: 3040/TCHQ-GSQL về việc gia hạn thời gian được làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2005

Ngày hiệu lực: 31/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây