Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 28 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 258-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới một số phường, xã của quận 4 và huyện Bình Chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 50/CT-UB về những biện pháp cấp bách để ổn định sản xuất và phân phối lưu thông trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1985

Ngày hiệu lực: 29/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị quyết số 668 NQ/HĐNN7 về phụ cấp của đại biểu Quốc hội và mức lươmg của Chủ tịch và Phó Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng Nhà nước và các uỷ ban do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 3011-VH/TT-1985 về phân cấp quản lý bảo quản và tu bổ di tích lịch sử và văn hoá do Bộ Văn hoá ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1985

Ngày hiệu lực: 11/11/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết số 670-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng tương trợ kinh tế mà Chính phủ Việt nam đã ký với Chính phủ Ba lan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1985

Ngày hiệu lực: 11/11/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 8-NH/TT-1985 về việc quy đổi tiền gửi tiết kiệm theo tỷ lệ ưu đãi trong kỳ thu đổi tiền 14-9-1985 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1985

Ngày hiệu lực: 11/11/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 49/CT-UB về chấn chỉnh các điểm giữ xe hai bánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1985

Ngày hiệu lực: 25/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư 3007-TTLB/VH/HQ-1985 về việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa-Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1985

Ngày hiệu lực: 25/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 206/QĐ-UB năm 1985 quy định về quản lý phân phối và sử dụng điện tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 3007/TTLT năm 1985 về việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm do Bộ Văn hoá; Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1985

Ngày hiệu lực: 25/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 219/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành giấy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 254-HĐBT năm 1985 về việc chuyển giao nhiệm vụ thu mua, chế biến và bán buôn hàng hải sản từ Bộ Nội thương sang Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 217/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về tổ chức và quản lý kinh doanh ngành ảnh dân dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 255-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: 05/11/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 339-CT năm 1985 quản lý, sử dụng máy và băng ghi hình do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: 05/11/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 293-TT/RĐ-1985 hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất bãi sa bồi do Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: 05/11/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 206/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng vật giá quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 48/CT-UB về đổi mới phương thức kinh doanh cửa hàng hợp tác kinh doanh thương nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1985

Ngày hiệu lực: 18/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 1090-TCHQ/TH-1985 hướng dẫn thi hành Nghị định 46-HĐBT 1983 về việc xử lý bằng biện pháp hành chính các vi phạm nhỏ về buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1985

Ngày hiệu lực: 18/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 333-CT năm 1985 bổ sung chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 1985 cho nhu cầu cấp huyện do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 252-HĐBT năm 1985 về việc chuyển giao nhiệm vụ cung ứng tư liệu sản xuất cho nghề muối, thu mua và bán buôn muối từ Bộ công nghiệp thực phẩm sang Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 209/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về cải tạo và tổ chức quản lý ngành nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 331-CT năm 1985 về chế độ trợ cấp thường xuyên đối với công nhân, viên chức có đông người ăn theo mà đời sống gặp khó khăn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/10/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 251-HĐBT năm 1985 về việc triệu tập đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 06/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 330-CT năm 1985 về giá bán báo Nhân dân do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 03/10/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 45/CT-UB năm 1985 về tổ chức thi hành Bộ luật hình sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 02/10/1985

Ngày hiệu lực: 02/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Nghị quyết số 249-HĐBT về việc bổ sung nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23-11-1982 do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 01/10/1985

Ngày hiệu lực: 16/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư liên ngành 02-TT/LN năm 1985 về thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân về một số tranh chấp trong lao động do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân sân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động - Tổng cục dạy nghề ban hành

Ngày ban hành: 01/10/1985

Ngày hiệu lực: 16/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây