Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.645 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Hướng dẫn 648/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 147/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 5453/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1855/BXD-GĐ về giúp đỡ, hỗ trợ Triển lãm Công nghệ xây dựng Việt Nam VIETCONSTECH 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 3732/LĐTBXH-ATLĐ về chấn chỉnh hoạt động chế tạo, lắp đặt, bảo trì và sử dụng thang máy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 07/BXD-PTĐT xác định loại hình của Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 196/BXD-KTXD về chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 3914/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 3927/TCT-KK sử dụng hóa đơn chứng từ và địa điểm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 3918/TCT-TTr về hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 7088/BGTVT-TCCB về thẩm định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch 2011 của Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 33/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/12/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 27/2011/QĐ-UBND quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 10/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2011 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý thuê bao chứng thư số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 10/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 3598/QĐ-UBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 3596/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 3593/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định vị trí cống đầu kênh của Tổ chức hợp tác dùng nước và mức trần phí dịch vụ thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 10/11/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 37/2011/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 10/11/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 31/2011/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ, sửa đổi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm th

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 10/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1942/QĐ-TTg năm 2011 kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1800/QĐ-BTTTT năm 2011 về Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn 5466/TCHQ-GSQL xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 5461/TCHQ-TXNK về giải toả cưỡng chế và giải quyết khiếu nại truy thu thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 495/BXD-KHCN trả lời Công văn 462/TĐTS-P2 về điều kiện và khả năng hoạt động của phòng thí nghiệm hiện trường do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 7707/VPCP-KTTH thực hiện giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày hiệu lực: 31/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây