Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 40 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 226-CP năm 1981 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1981

Ngày hiệu lực: 15/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 223-CP năm 1981 về thể lệ gửi tiền tiết kiệm: định mức có lãi,- định mức có thưởng,- có mục đích; và sửa đổi thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 224-CP năm 1981 về việc tăng cường công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 217-CP năm 1981 về việc giao cho Bộ Lao động nhiệm vụ điều động lao động và dân cư trên địa bàn cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 221-CP năm 1981 về việc chế độ thu chênh lệch giá và chi bù giá do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 16/TT-UB-1981 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng đấu tranh chống tàn dư văn hoá đồi truỵ phản động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1981

Ngày hiệu lực: 28/05/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 100/QĐ-UB năm 1981 về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban

Ngày ban hành: 27/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 205-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 101/QĐ-UB năm 1981 về việc cho phép thành lập liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp ngành mây tre lá thuộc Liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban h

Ngày ban hành: 27/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị định 201-CP năm 1981 về việc quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1981

Ngày hiệu lực: 25/05/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định liên bộ 248-LĐ/QĐ năm 1980 bổ sung thành phần cơ quan có trách nhiệm chủ trì điều tra các sự cố nồi hơi, bình chịu áp lực gây tai nạn lao động chết người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 202-CP năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức làm việc của bộ máy chính quyền thành phố thuộc tỉnh và thị xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1981

Ngày hiệu lực: 25/05/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 200-CP năm 1981 quy định chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1981

Ngày hiệu lực: 25/05/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 100-QĐ năm 1981 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Máy khoan do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 98-QĐ năm 1981 ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước về Kính bảo hộ lao động do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 103-QĐ/LB ban hành quy phạm an toàn trong công tác khai thác lộ thiên và chế biến đá do Bộ trưởng Bộ Lao động- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1981

Ngày hiệu lực: 31/12/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 96/QĐ-UB năm 1981 quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 28/CT-UB năm 1981 về việc giải quyết căn bản tình trạng trẻ em thất học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1981

Ngày hiệu lực: 21/05/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ năm 1981

Ngày ban hành: 19/05/1981

Ngày hiệu lực: 03/06/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3575:1981 về Công nghiệp dầu mỏ - Tên gọi và giải thích do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3576:1981 về trâu bò - quy định về đánh số

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 95-QĐ năm 1981 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về trâu bò do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 187-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 94-QĐ năm 1981 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Công nghiệp dầu mỏ do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 186-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã phường thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3577:1981 về trâu bò sữa - Kiểm tra năng suất sữa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-da-gat-xca (1980).

Ngày ban hành: 15/05/1981

Ngày hiệu lực: 15/05/1981

Tình trạng: Không xác định

28
Chỉ thị 113-TTg năm 1981 về việc thực hiện chính sách đối vơí quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở về do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/05/1981

Ngày hiệu lực: 28/05/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 185-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/05/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 27/CT-UB năm 1981 về việc quy hoạch phát triển và phân bố công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/05/1981

Ngày hiệu lực: 13/05/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây