Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 36 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 85-CT năm 1985 về định mức lao động và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/1985

Ngày hiệu lực: 15/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 87-CT năm 1985 về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên bộ 4-TT/LB năm 1985 về chế độ hạch toán kinh tế đối với các xí nghiệp quản lý và sửa chữa cầu đường bộ do Bộ Tài Chinh- Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3984:1985 về bò cái giống Hà Lan (Holstein - Friesian) - phân cấp chất lượng

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3982:1985 về bê giống Hà Lan (Holstein - Friesian) - phân cấp chất lượng

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 55-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: 14/03/1985

Tình trạng: Không xác định

7
Quyết định 84-CT năm 1985 ban hành Quy chế hợp tác chuyên gia với nước ngoài do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3983:1985 về bò đực giống Hà Lan (Holstein - Friesian) - phân cấp chất lượng

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 13-BT-1985 hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Trưởng Tổng Thư Ký ban hành

Ngày ban hành: 27/02/1985

Ngày hiệu lực: 14/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết số 605-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1985

Ngày hiệu lực: 13/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 55-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1985

Ngày hiệu lực: 13/03/1985

Tình trạng: Không xác định

12
Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm đại sứ tại Phi-lip-pin do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1985

Ngày hiệu lực: 26/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 23/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập chương trình phát triển và phân bổ ngành công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/02/1985

Ngày hiệu lực: 25/02/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị định 53-HĐBT năm 1985 về Điều lệ khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/02/1985

Ngày hiệu lực: 28/02/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Nghị quyết số 52-HĐBT về cải tiến quản lý các lâm trường quốc doanh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/02/1985

Ngày hiệu lực: 22/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 24/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị quyết số 51-HĐBT về cải tiến quản lý nông trường quốc doanh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/02/1985

Ngày hiệu lực: 21/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư liên bộ 2-VGNN-PTTH-TT năm 1985 quy định danh mục các sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và do Uỷ ban phát thanh và truyền hình Việt Nam quyết định giá do Uỷ ban vật giá-Uỷ ban phát thanh và truyền hình Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 20/02/1985

Ngày hiệu lực: 07/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 22/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 16/CT-UB năm 1985 về việc thí điểm bù giá gạo theo giá bảo đảm kinh doanh để phục vụ cán bộ công nhân viên ăn gạo tốt thoát dần ra khỏi bao cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/02/1985

Ngày hiệu lực: 17/02/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư 4-PC/TT-1985 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 156-HĐBT-1984 về cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh và Quyết định 162-HĐBT-1984 của HĐBT về tổ chức hoạt động liên kết trong kinh tế do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/02/1985

Ngày hiệu lực: 02/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 63-CT năm 1985 về đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/02/1985

Ngày hiệu lực: 27/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 14/CT-UB năm 1985 về việc gởi tiền tiết kiệm, góp vốn thu mua lương thực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/02/1985

Ngày hiệu lực: 11/02/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Chỉ thị 62-CT năm 1985 thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn hàng xuất và đẩy mạnh xuất khẩu trong thời kỳ 1986-1990 do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/02/1985

Ngày hiệu lực: 26/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 41-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Uỷ ban quốc gia về thập kỷ phụ nữ của Việt Nam do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 60-CT năm 1985 thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/02/1985

Ngày hiệu lực: 25/02/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 12/CT-UB năm 1985 về việc điều tra, đăng ký năng lực sản xuất ngành lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/02/1985

Ngày hiệu lực: 31/01/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 02-NH-1985 hướng dẫn thi hành Nghị định 178-HĐBT-1984 sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Hợp tác xã tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/02/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 59-CT năm 1985 về việc giao nhiệm vụ cung ứng nguyên liệu cao su cho Tổng cục Cao su do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 40-HĐBT năm 1985 về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao toàn quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/02/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây