Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.915 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông báo 354/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2014

Ngày hiệu lực: 29/08/2014

Tình trạng: Không xác định

2
Quyết định 4362/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2014

Ngày hiệu lực: 29/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Báo cáo 146/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh Thành phố tháng 8, tám tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2014

Ngày ban hành: 29/08/2014

Ngày hiệu lực: 29/08/2014

Tình trạng: Không xác định

4
Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2014

Ngày hiệu lực: 29/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2014

Ngày hiệu lực: 29/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Circular No. 36/2014/TT-BGTVT dated 29 August, 2014, providing for quality of passenger services at the airports

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 30/11/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Circular No. 23/2014/TT-BLDTBXH dated August 29, 2014, providing instructions on the implementation of Decree No.03/2014/ND-CP on providing the Labor Code in respect of employments

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 19/10/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tổ giúp việc và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Kế hoạch 440/KH-UBND về tổ chức Lễ giao nhận quân Nghĩa vụ quân sự năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông báo 10739/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp bột socola #2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Không xác định

11
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 10754/TCHQ-TXNK về chính sách thuế giá trị gia tăng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 10699/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1169/GSQL-GQ1 năm 2014 ngưng hiệu lực Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 10710/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện công văn 17862/BTC-TCHQ về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 10703/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 10695/TCHQ-GSQL năm 2014 đổi tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 4716/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 3696/TCT-DNL năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 5857/BYT-VPB1 năm 2014 giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 3681/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 7017/BNN-TCTL năm 2014 về yêu cầu khi lựa chọn đơn vị tư vấn, xây lắp trong công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 230/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 08/09/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 07/09/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2014 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decision No.2279/QĐ-BKHCN dated August 29, 2014, invalidating Circular No.20/2014/TT-BKHCN on importation of used machinery, equipment and technological line

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 31/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 4335/QĐ-UBND năm 2014 duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe Miền Đông hiện hữu, Phường 26, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/08/2014

Ngày hiệu lực: 28/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây