Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.490 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2006

Ngày hiệu lực: 10/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 86:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất và trăn gấm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

3
Thông báo số 01/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các tỉnh Nam Sông Hậu về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2006 bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách để bố trí tăng biên chế cho Công an xã do tỉnh Trà Vinh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: 30/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 2554/QĐ-NHNN năm 2006 quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: 30/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 3931/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: 09/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

8
Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 88:2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

9
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

10
Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

11
Quyết định 113/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2002/QĐ-UBND về vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn do thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2006

Ngày hiệu lực: 08/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 114/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động của thành phố (giai đoạn 2006-2010) thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2006

Ngày hiệu lực: 08/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 85/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành liên quan đến lĩnh vực dân sự và đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực pháp luật

Ngày ban hành: 29/12/2006

Ngày hiệu lực: 08/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2006 về mức thu một phần viện phí áp dụng cho cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 29/12/2006

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Hướng dẫn 4294/HD-STC năm 2006 thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Tài chính tỉnh Bến Tre ban

Ngày ban hành: 29/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-2:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 2: Dây thép không hợp kim kéo nguội tôi chì do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1827:2006 (ISO 7800 : 2003) về Vật liệu kim loại – Dây – Thử xoắn đơn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1826:2006 (ISO 7801 : 1984) về Vật liệu kim loại – Dây -Thử uốn gập hai chiều do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5363:2006 (ISO 4649 : 2002) về Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1597-1:2006 (ISO 34-1 : 2004) về cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7592:2006 (IEC 60064 : 2005) về Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự - Yêu cầu chung về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-11:2006 (IEC 60335-2-11:2003, Amd. 2:2006) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 131:2006 (a) về biểu khối lượng và thể tích cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

25
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

26
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng để cung cấp gỗ lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

27
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Máy kéo nông nghiệp - Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3 - Phần 2: Máy kéo có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp, kích thước vỏ bảo vệ và vùng không gian trống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

28
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 919-3:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi – Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng – Phương pháp thử – Phần 3: Đánh giá hiệu quả hệ thống làm sạch bên trong thùng chứa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

29
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 774-3:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun của thiết bị phun thủy lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

30
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 354:2006 về tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây