Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.928 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 165/2018/TT-BQP năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2018

Ngày hiệu lực: 14/01/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 1706/TTg-NN năm 2018 xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/11/2018

Ngày hiệu lực: 30/11/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2018

Ngày hiệu lực: 30/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 28/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 09/12/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương do tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 31/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 31/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Kế hoạch 5670/KH-UBND năm 2018 bổ sung Kế hoạch 4447/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Không xác định

10
Decree No. 162/2018/ND-CP dated November 30, 2018 on administrative penalties for civil aviation offences

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 14/01/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Circular No. 21/2018/TT-BLDTBXH dated November 30, 2018 prescribing criteria for determination of high-quality education programs at the intermediate diploma and associate degree level

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 14/01/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông báo 7088/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim dạng hình chữ M cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Không xác định

13
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 4963/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; điều chuyển, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 4264/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Kế hoạch 1950/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Không xác định

18
Kế hoạch 367/KH-ĐGS năm 2018 thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” do Đoàn giám sát Ủy ba

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông báo 442/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Tình trạng: Không xác định

20
Công văn 9810/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 7080/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 7813/TXNK-CST năm 2018 về hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 7812/TXNK-DTQLT năm 2018 về việc tính tiền chậm nộp thuế xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 4781/TCT-KK năm 2018 vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 5067/LĐTBXH-BTXH năm 2018 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 5894/UBND-KT năm 2018 về khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 09/12/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây