Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.554 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 10/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 14/08/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 14/08/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quy định 314-QĐ/TW năm 2010 về công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể với tập thể lãnh đạo và Đảng uỷ cơ quan, đảng đoàn ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Trung ương Đảng và các tỉnh uỷ, thành uỷ do Ban Bí thư ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1133/QLCL-CL1 hướng dẫn Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT về danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 10/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 10/07/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 1496/QĐ-UBND phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi diện tích đất còn lại nhỏ, không thể sản xuất, thuộc công trình sử dụng nước sau hồ Thuỷ điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 10/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 10/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 3536/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng Xút natri hydroxit do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 73/BXD-KTXD hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 1229/BXD-HĐXD góp ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Lotte Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 1228/BXD-HĐXD góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH 8 Architects Consortium Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1226/BXD-GĐ huỷ giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 3522/TCHQ-GSQL về khai báo nhập khẩu hoá chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 1257/QLLĐNN-TTLĐ năm 2010 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Quyết định 653/QĐ-LĐTBXH do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 2352/TCT-CS về kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với khoản hoa hồng đại lý bán và thu cước vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 2348/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 917/UBND đính chính Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 2341/TCT-CS về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của cơ sở Kim Vĩ do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2351/TCT-CS chứng từ để được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 2350/TCT-CS xử lý hành vi vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá vận chuyển trên đường do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 951/QĐ-BTTTT năm 2010 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 709/QĐ-BXD năm 2010 về phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Decision No. 1013/QD-TTg of July 01, 2010, establishment of the central steering committee of the national target program on building a new countryside during 2010-2020

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 3520/TCHQ-GSQL về tiêu thụ nội địa nguyên liệu vật tư do bên thuê gia công từ bỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 519/TCDL-LH năm 2010 về triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 916/UBND đính chính Quyết định 3379/QĐ-UBND và 3380/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Kinh tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây