Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.374 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt bổ sung danh mục Dự án đầu tư đường giao thông “đoạn từ bản Cảy, xã Trí Nang đến Ủy ban nhân dân xã Giao An”, huyện Lang Chánh năm 2010 thuộc Chương trình giảm nghèo (Nghị Quyết 30a) do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 2124/VPCP-KTN về góp vốn bằng giá trị tài liệu mỏ sắt Thạch Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 1695/TCHQ-KTTT về đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1689/TCHQ-KTTT về giá tính thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 2131/VPCP-KGVX thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa dân tộc huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 2125/VPCP-KTN triển khai Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 1694/TCHQ-KTTT về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu giảng dạy do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 1676/TCHQ-GSQL về phân loại mặt hàng “nhông xích đề xe máy” do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 305/2010/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận về phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 311/QĐ-TCDT năm 2010 về Danh mục hệ thống mã kho tàng Dự trữ Nhà nước

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 780/QĐĐC-UBND năm 2010 đính chính quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm kèm theo quyết định 549/QĐ-UBND năm 2010 tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 5086/QĐ-CT-THNVDT năm 2010 ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2010 về thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần phát triển công nghệ thông tin Đạt Thịnh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 532/TTg-QHQT về báo cáo kết quả đàm phán Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 648/ĐC-UBND đính chính Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1034/TCT-CS về trích trước chi phí khi đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 531/TTg-KTN triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, TP Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 2118/VPCP-KNTN về kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1160/BHXH-BC hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 1675/TCHQ-GSQL về phân loại mặt hàng máy massage do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 648/ĐC-UBND đính chính Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 471/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2007/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Chỉ thị 13/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt bổ sung danh mục Dự án đầu tư đường giao thông “đoạn từ bản Cảy, xã Trí Nang đến Ủy ban nhân dân xã Giao An”, huyện Lang Chánh năm 2010 thuộc Chương trình giảm nghèo (Nghị Quyết 30a) do Ủy ban nhân

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí ủng hộ phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2009/QĐ-UBND quy định về giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày hiệu lực: 10/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây