Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 167 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

2
Thông tư 14/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

3
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT về Giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 31/07/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

4
Thông tư 12/2024/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 31/07/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

5
Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024

Ngày ban hành: 26/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

6
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2024/BGTVT về Phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/01/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

7
Thông tư 23/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/01/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2024/BGTVT về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/01/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Thông tư 24/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/01/2025

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

10
Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

11
Circular No. 24/2024/TT-BTC dated April 17, 2024 on providing guidelines for public sector accounting

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

12
Circular No. 15/2023/TT-NHNN dated December 5, 2023 on credit information-related activities of State Bank of Vietnam

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

13
Luật Đường bộ 2024

Ngày ban hành: 26/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

14
Law No. 27/2023/QH15 dated December 27, 2023 on Housing

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

15
Nghị quyết 137/2024/QH15 bổ sung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 25/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

16
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024

Ngày ban hành: 28/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

17
Law No. 29/2023/QH15 dated November 28, 2023 on Real Estate

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

18
Luật Nhà ở 2023

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

19
Law No. 31/2024/QH15 dated January 18, 2024 on Land

Ngày ban hành: 17/01/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

20
Nghị quyết 136/2024/QH15 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 25/06/2024

Ngày hiệu lực: 31/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

21
Thông tư 07/2024/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 29/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

22
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 79:2024/BTNMT về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất

Ngày ban hành: 27/06/2024

Ngày hiệu lực: 29/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

23
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT/SĐ01:2024 về Gương dùng cho xe ô tô

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

24
Circular No. 19/2024/TT-BGTVT dated June 03, 2024 on promulgating amendment 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT National technical regulation on Mirrors for automobiles

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

25
National Technical Regulation QCVN33:2019/BGTVT/SD01:2024 for Mirrors for automobiles

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

26
Thông tư 20/2024/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

27
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2024/BGTVT về Khung xe mô tô, xe gắn máy

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

28
Thông tư 19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/12/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

29
Thông tư 14/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/11/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

30
Thông tư 22/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 09/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/11/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây