Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 31 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 125-CT năm 1988 xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản do chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1988

Ngày hiệu lực: 27/04/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 19-NH/QĐ năm 1988 ban hành tạm thời thể lệ tín dụng vốn lưu động đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh và tập thể của Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Ngày ban hành: 26/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 18-NH/QĐ về việc ban hành quy định về trình tự lập và chấp hành kế hoạch tín dụng của hệ thống Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 13-BYT/TT-1988 thi hành Quyết định 84-CT 1985 thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia y tế đi hợp tác với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 25/04/1988

Ngày hiệu lực: 31/12/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 16-NH/QĐ năm 1988 ban hành quy định về trình tự lập và chấp hành kế hoạch tín dụng của hệ thống Ngân hàng của Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Ngày ban hành: 25/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 12-BYT/TT-1988 hướng dẫn ứng dụng bản danh mục số II các chức danh đầy đủ của viên chức chuyên môn kỹ thuật nhóm 7 làm công tác nghiên cứu nghiệp vụ quản lý nhà nước ngành Y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở Y tỉnh thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và Y tế các ngành do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 25/04/1988

Ngày hiệu lực: 10/05/1988

Tình trạng: Không xác định

7
Quyết định 124-CT năm 1988 về quản lý, phân phối xe ô-tô con trong cả nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 1435/UB về việc giao đất khu dân cư cho nhân dân đến làm nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1988

Ngày hiệu lực: 24/04/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 71-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 70-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 321-BYT/QĐ năm 1988 về việc cho phép nhập các chế phẩm của máu để chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 20/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 67-HĐBT năm 1988 thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1988

Ngày hiệu lực: 04/05/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4499:1988 về không khí vùng làm việc - phương pháp đo nồng độ chất độc bằng ống bột chỉ thị do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 63-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Trà My và Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 62-HĐBT năm 1988 về việc phân chia địa giới hành chính một số xã của huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 61-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 64-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 141/QĐ.UB về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 60-HĐBT năm 1988 thi hành Luật đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1988

Ngày hiệu lực: 28/04/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 105-CT năm 1988 tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1988

Ngày hiệu lực: 28/04/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 59-HĐBT năm 1988 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1988

Ngày hiệu lực: 28/04/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 127-LĐTBVXH/QĐ năm 1988 về bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành du lịch do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 08/CT.UB tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính – ngân sách năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 10/04/1988

Ngày hiệu lực: 10/04/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Thông tư 10-BYT/TT-1988 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ do các tổ chức quốc tế tài trợ để hợp tác nghiên cứu khoa học, làm dịch vụ, mở các lớp học, hội thảo trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 07/04/1988

Ngày hiệu lực: 07/04/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 293-BYT/QĐ năm 1988 thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu của ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 06/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 01-TAND/TT-1988 về án treo theo điều 44 Bộ Luật Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 05/04/1988

Ngày hiệu lực: 20/04/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 96-CT năm 1988 phê duyệt Hiệp định về vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ liên bang CHXHCN Xô Viết do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 04/04/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp do Bộ Chính trị ban hành

Ngày ban hành: 04/04/1988

Ngày hiệu lực: 04/04/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị định 57-HĐBT năm 1988 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của viện thi đua - khen thưởng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 04/04/1988

Ngày hiệu lực: 19/04/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây