Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 227 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 118/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 19/2002/QĐ-UB phân chia tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận-huyện, phường-xã và thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Circular No.21/2002/TT-BTC of March 01, 2002 guiding the natural resources tax exemption for materials exploited and used in The Construction of Ho Chi Minh road (Phase I)

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: 28/02/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 818/2002/QĐ-UB quy định giá nước máy do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 14/2002/QĐ-BTCCBCP về "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ nhà nước năm 2002" do Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ hính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 29/2002/QĐ-UB thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 28/2002/QĐ-UB về quy chế Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 37/2002/QĐ-UB phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 75/2002/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình thuộc đối tượng không phải đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 30/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị "Thành phố giao lưu" Tỉ lệ 1/2000 Địa điểm : Xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn - Huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Th

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 21/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2002

Ngày hiệu lực: 28/02/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 20/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 14/03/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 21/2002/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Circular No.20/2002/TT_BTC of February 28, 2002 guiding the implementation of The Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP of October 5, 2001 on preferences for investment in the construction of dwelling houses for sale or lease

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 14/03/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Công văn 917/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc khấu hao tài sản cố định

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 679/2002/QĐ-UB bổ sung và điều chỉnh loại đường phố để tính thuế nhà đất do tỉnh Phú Thọ ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 72/QĐ-UB năm 2002 điều chỉnh mức trợ cấp đối với giáo viên mầm non dân lập do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 18/2002/QĐ-BTC ban hành tạm thời mức thu phí sử dụng cầu Phả Lại trên quốc lộ 18 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 27/2002/QĐ-UB về sửa đổi việc thành lập, quản lý và sử dụng Quĩ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 387/CV-UB thực hiện dự án đầu tư nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 923/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN điều chỉnh và hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 14/03/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 06/2002/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 14/03/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 73/2002/QĐ-UB sửa đổi phương thức thanh toán tiền điện thoại nhà riêng và điện thoại di động của cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp do Tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 27/02/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 74/2002/QĐ-UB về định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ giao đất - Đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính - cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 178/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 27/02/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 04/2002/CT-UB về tổ chức thực hiện các Nghị định 59, 60, 61 quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 27/02/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 06/2002/QÐ-BTS công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 1043/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mở các điểm thông quan hàng hoá với các nước giáp biên

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decree of Government No.21/2002/ND-CP of February 28, 2002 promulgating Vietnames 2002 list of commodities and their tax rates for implementation of The Agreement on common effective preferential tariffs (Cept) of The ASEAN countries

Ngày ban hành: 27/02/2002

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây