Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 3.760 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 109/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Circular No. 109/2001/TT-BTC of December 31, 2001, guiding the accounting of the reception and use of non-refundable aids.

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1632/QĐ-KTTT năm 2001 về sửa đổi nội dung của chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 559/QĐ-KTTT do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Decree no. 102/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the post-customs clearance inspection of export and import goods

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Decree no. 101/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the implementation of a number of articles of the customs law regarding customs procedures, customs inspection and supervision regime

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Công văn về việc bổ sung hướng dẫn tờ khai

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn về việc thực hiện Công văn 1184/CP-KTTH

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Decision no. 2000/QD-BTC of December 31, 2001 on the experimental application of the adjusted declining - balance method in fixed asset depreciation

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 200/2001/QĐ-UB điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP do thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Decision No. 1626/2001/QD-NHNN of December 31, 2001, on the announcement of the base interest rate as a basis for the determination by credit institutions of the lending interest rate in Vietnam Dong for customers

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Decision no. 149/2001/QD-BTC of December 31, 2001 on the promulgation and announcement of four (4) accounting standards of vietnam (phase 1)

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 150/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 133/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2000/2001/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị định 101/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Decision No. 1627/2001/QD-NHNN of December 31, 2001, on issuing regulations on lending by credit institutions to clients.

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/01/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Circular No. 107/2001/TT-BTC, guiding the regime of setting up and use of reserves for decrease of prices of goods in stock and investment securities and for bad debts at enterprises, promulgated by the Ministry of Finance.

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 30/12/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/01/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 148/2001/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến 31/12/2001 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1637/QĐ-TTg năm 2001 về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 137/2001/QĐ-UB Quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 77/2001/QĐ-UB về quản lý quy hoạch và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 91/2001/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 6087/2001/TCHQ-KTTT về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan do Tổng cục Hải q

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn về việc đấu thầu mua sắm hàng hoá

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 30/12/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn về việc giải quyết đơn yêu cầu Toà án xác định con nuôi

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 138/2001/QĐ-UB về việc điều hòa kế hoạch XDCB năm 2001 khối Nông nghiệp và PTNT đã giao cho các Sở, Ngành và UBND các Huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 108/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây