Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 171 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 67/1998/NĐ-CP về việc thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC ban hành tem và việc in ấn, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 215/1998/QĐ.UB về thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân và học sinh do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 802/CV-NHNN14 năm 1998 về áp dụng lãi suất cho vay thông thường trong trường hợp Ngân hàng ngoại thương bảo lãnh phải trả thay khách hàng vì nguyên nhân khách quan do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ thị 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1521/QĐ.UB năm 1998 quy định mức tiền thưởng cho tổ chức và cá nhân có thành tích chống buôn lậu của tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 996/1998/TM-VP về quy chế làm việc của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: 14/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Nghị quyết số 11/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1998

Ngày hiệu lực: 15/09/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn ngành TCN 17:1998 về tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư liên tịch 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo - Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 22/CT-UB năm 1998 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU và quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996- 2010

Ngày ban hành: 30/08/1998

Ngày hiệu lực: 30/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1998

Ngày hiệu lực: 13/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 785/QĐ-TTg năm 1998 thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về mạng lưới và dịch vụ viễn thông do Tống cục Bưu Điện ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 13/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Chỉ thị 17/1998/CT-UB tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do tỉnh Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 28/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Circular No.05/1998/TT-TCHQ of August 29, 1998 guiding the implementation of Decree No. 16-CP of March 20, 1996 and Decree No. 54/1998/ND-CP of July 21, 1998 of The Government on sanctioning administrative violations in the field of State Management of Customs

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 12/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 03/1998/TT-TCHQ hướng dẫn Chương III Nghị định 57/1998/NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 04/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Chương II và chương IV NĐ 57/1998/NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư 05/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 16/CP-1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 12/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Circular No. 03/1998/TT-TCHQ of August29, 1998 guiding the implementation of chapter iii of Decree No. 57/1998/ND-CP of July 31, 1998 of The Government detailing the implementation of the commercial Law regarding the goods import, export, processing, and sale and purchase agency activities with foreign countries

Ngày ban hành: 28/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 135/1998/QĐ-CT Quy định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Bến Cát do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Decision No. 155/1998/QD-TTg of August 28, 1998 on the organizational structure of The Government office

Ngày ban hành: 27/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2424/1998/QĐ-UB về đơn giá đền bù thiệt hại hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 155/1998/QĐ-TTg về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 18/1998/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 57/1998/NĐ-CP về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1998

Ngày hiệu lực: 31/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 210/1998/QĐ.UB về Quy định đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 26/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 120/1998/TT-BTC về chế độ thu phí kiểm định phương tiện đo do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/08/1998

Ngày hiệu lực: 10/09/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 về Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 26/08/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 289/1998/QĐ-NHNN7 về nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoán đổi của các tổ chức tín dụng cho phép hoạt động giao dịch kỳ hạn hoán đổi do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 25/08/1998

Ngày hiệu lực: 26/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây