Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 55 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 237-CT năm 1991 phê duyện Luận chứng kinh tế kỹ thuật vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) thuộc Bộ Lâm nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn hướng dẫn một số biện pháp tạo điều kiện khuyến khích xuất khẩu

Ngày ban hành: 30/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 278-CT

Ngày ban hành: 30/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quy chế số 4794-TN-XNK về việc Hướng dẫn việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá thương mại (HĐMBHHNgT) do Bộ Thương nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1991

Ngày hiệu lực: 30/07/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quy định 4795-TN-XNK năm 1991 về việc kinh doanh dịch vụ thủ tục hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ Thương nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quy định 4797-TN-XNK năm 1991 về quy định tạm thời kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất do Bộ Thương nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 101/NH-QĐ năm 1991 về thể lệ thanh toán qua Ngân hàng, áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1991

Ngày hiệu lực: 30/09/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 485/QĐ-UB năm 1991 về quy định bán hoá giá nhà cấp 1, cấp 2 chung cư, cư xá và biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang sử dụng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 101/NH-QĐ năm 1991 về thể lệ thanh toán qua Ngân hàng, áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng n

Ngày ban hành: 29/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 232-CT năm 1991 về việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1991

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 06-TT/ĐKKD năm 1991 hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/07/1991

Ngày hiệu lực: 12/08/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 20-BYT/TT năm 1991 hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt cho CBCNV Y tế thường xuyên và trực tiếp phục vụ, điều trị bệnh nhân lao do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/07/1991

Ngày hiệu lực: 31/03/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư 07-TT/ĐKKD năm 1991 hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh do Trọng tài Kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/07/1991

Ngày hiệu lực: 12/08/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Công văn về tính toán hạch toán tiền lương, tiền thưởng và tiền ăn giữa ca

Ngày ban hành: 26/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 106-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành Quy định về dấu kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước của Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 26/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 228-CT năm 1991 phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai tỉnh Hà Sơn Binh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 229-CT năm 1991 phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ khu vực hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - Sông Bé do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 227-CT năm 1991 phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ Kẻ gỗ - sông Rác tỉnh Nghệ Tĩnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư liên tịch 1314-TTLB/XD-VH năm 1991 về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc do Bộ Xây dựng- Bộ Văn hoá- Thông tin- Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1991

Ngày hiệu lực: 22/07/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 220-CT năm 1991 về tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng do Chủ tịch Hội đồng Bộ truởng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 221-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1991

Ngày hiệu lực: 22/07/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 222-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1991

Ngày hiệu lực: 22/07/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 256-TC/BH năm 1991 ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1991

Ngày hiệu lực: 04/09/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 104-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 103-TĐC/QĐ năm 1991 về Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 108-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 109-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về chứng nhận mẫu chuẩn của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 107-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 105-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành Quy định về uỷ quyền kiểm định Nhà nước phương tiện đo của Tổng cục trường Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ngày ban hành: 19/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 225/QĐ-UB năm 1991 ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây