Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 9.033 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 01/2005/QĐ-UBBT Quy định giá các loại đất tại Tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 31/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 134/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 04/03/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn Nghị định 135/2004/NĐ-CP về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 26/01/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 345/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 347/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 4871/2004/QĐ-BYT ban hành Tiêu chuẩn ngành về Thường quy kỹ thuật xác định E.coli 0157 trong thực phẩm- 52 TCN-TQTP 0008 : 2004 , Thường quy kỹ thuật định danh nấm mốc As - pergillus parasiticus, Aspergillus versi- color tron

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1928/2004/QĐ-UBTDTT về Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 28/03/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 178/2004/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 133/2004/QĐ-UB về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 844/QĐ-UB năm 2004 về quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3535/QĐ-CT năm 2004 về giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe vận tải tự độ chế đang sử dụng không rõ nguồn gốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Decision No.104/2004/QD-BTC of December 31, 2004 amending the preferential import duty rates of clinkers

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 20/01/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 91/2004/QĐ-UBT về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 406/2004/QĐ-UBDT ban hành qui chế làm việc của vụ kế hoạch - tài chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 77/2004/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 217/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông báo 0001/TM-DM về việc hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/7�

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 15638/TC-PC năm 2004 đính chính Thông tư 94/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 30/12/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 15640/TC-VP năm 2004 đính chính Thông tư 113/2004/TT-BTC hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 30/12/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính về đình chính Quyết định 98/2004/QĐ-BTC

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 30/12/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 599:2004 về Quy trình nhân giống nhãn, vải bằng phương pháp ghép

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 14/01/2005

Tình trạng: Không xác định

23
Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-TQTP 0008:2004 - Thường quy kỹ thuật xác định E.coli 0157 trong thực phẩm

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 15641/TC-VP năm 2004 đính chính Thông tư 111/2004/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 30/12/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 15639/TC-PC năm 2004 đính chính Quyết định 91/2004/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 30/12/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 4238/CV-NG-LPQT của Bộ Ngọai giao về việc sửa đổi Hiệp định Việt - Nga về điều kiện đi lại của công dân

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 341/2004/QĐ-UB về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 344/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Văn hóa và Thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 346/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Thanh tra thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 348/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây