Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.869 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 10/08/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông báo số 184/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông báo số 341/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – QL60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 5040/VPCP-KTTH về việc thực hiện dự án nâng cấp các trường dạy nghề, Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 3641/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 103/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 8956/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC và Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 63/2008/QĐ-BTC về mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 24/2008/QĐ-BCT về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 07/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 4231/QĐ-BCT về giao kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008 thuộc "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 10/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 205/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 10/08/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 192/2008/QĐ-UBND Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 10/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 994/QĐ-VPCP năm 2008 về việc phân công công tác của tổ trưởng và các tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 10/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Decision No. 62/2008/QD-BTC of August 1, 2008, annulling point 8, section III, part C of the Finance Ministry’s Circular No. 134/2007/TT-BTC of November 23, 2007

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 28/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 28/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 73/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quốc gia về việc làm do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư 09/2008/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 08/09/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 64/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 28/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 4971/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Decision No. 994/QD-VPCP of August 01, 2008, on task allocation for the director and deputy directors of the Prime Minister’s Administrative Procedures reform special task force

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 31/2008/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
official Dispatch No.1551/BXD-KTXD of August 01, 2008, Re additional guidelines for some contents of Circular 09/2008/TT-BXD

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 3668/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế xe máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 3644/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với tài sản liên doanh, cho thuê tại nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày hiệu lực: 31/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây