Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.638 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 1277/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 4859/TCT-CS năm 2023 về giảm thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2023 đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2023 về đàm phán, ký Hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 46/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 10/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 48/2023/NQ-HĐND về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 8550/VPCP-QHQT năm 2023 triển khai Kế hoạch hành động chung với Kazakhstan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 57/NQ-HĐND về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Báo cáo 8541/BC-VPCP năm 2023 về tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Không xác định

10
Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND “Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023” đến hết năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm đ Khoản 1 Điều 7 Quy định nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 09/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 1036/TTg-CN năm 2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 7653/BCT-TTTN năm 2023 chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương kèm theo Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2866/QĐ-BCT năm 2023 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 03/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định số 6250/QĐ-KBNN ngày 01/11/2023 ban hành Quy chế khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông báo 450/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Không xác định

18
Quyết định 2366/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 7662/BCT-TKNL năm 2023 cung cấp dữ liệu hoạt động về hiện trạng sử dụng năng lượng trong ngành lò hơi công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 17/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 19/2023/TT-BCT quy định về phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 18/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 4860/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 8580/VPCP-KTTH về tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Nghị quyết 53/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 8551/VPCP-KGVX năm 2023 về dự thảo Thông tư ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 8561/VPCP-TCCV năm 2023 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 8562/VPCP-NC năm 2023 về ký Tờ trình, Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 8566/VPCP-NN năm 2023 triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, Hợp tác xã do Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao của Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây