Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 304 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên Bộ 501-LB năm 1983 quy định chế độ cấp phát tài chính, quản lý vốn và quyết toán đối với công tác thăm dò địa chất do Bộ tài chinh- Tống Cục địa chất ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1983

Ngày hiệu lực: 31/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 441/QĐ-UB năm 1983 về việc giao đất, giao rừng cho các đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ nhân dân trồng cây, gây rừng và chăm sóc bảo vệ rừng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1983

Ngày hiệu lực: 28/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3879:1983 về Công nghiệp dệt - Công nghệ dệt kim - Thuật ngữ và giải thích do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 65/CT-UB năm 1983 về việc khai trình nhà đất cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1983

Ngày hiệu lực: 26/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư liên Bộ 33-TT/LB năm 1983 về chế độ phân phối lương thực đối với cán bộ y tế xã, phường và chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế hợp tác xã, thôn, ấp, bản do Bộ Lương thực; Bộ Nông nghiệp; Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1983

Ngày hiệu lực: 26/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1983

Ngày hiệu lực: 09/01/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1983

Ngày ban hành: 25/12/1983

Ngày hiệu lực: 01/01/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Hoàng Quy, giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1983

Ngày hiệu lực: 09/01/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 64/CT-UB năm 1983 về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại, dây tải điện và xử lý nghiêm minh những người vi phạm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1983

Ngày hiệu lực: 22/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị định 160-HĐBT năm 1983 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Huân chương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1983

Ngày hiệu lực: 22/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 07-TANDTC/CT năm 1983 về xét xử các hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong khi thi hành công vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 21/12/1983

Ngày hiệu lực: 21/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 2933/UB về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh và nộp thuế của những đơn vị sản xuất, kinh doanh gây quỹ phúc lợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 364-CT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Tý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/12/1983

Ngày hiệu lực: 03/01/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết số 159-HĐBT về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/12/1983

Ngày hiệu lực: 02/01/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn việc thành lập Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học thuộc Hội đồng bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/12/1983

Ngày hiệu lực: 30/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 422/QĐ-UB năm 1983 ban hành 02 tiêu chuẩn địa phương về kem đánh răng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 420/QĐ-UB năm 1983 ban hành tiêu chẩn địa phương về nước tương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 44-LN về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 1984 do Bộ Nông lâm ban hành.

Ngày ban hành: 15/12/1983

Ngày hiệu lực: 30/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 157-HĐBT năm 1983 về việc tiến hành tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định trong các đơn vị cơ sở, xí nghiệp sản xuất kinh doanh vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/12/1983

Ngày hiệu lực: 30/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị quyết số 154-HĐBT về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1983

Ngày hiệu lực: 28/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 32-BYT/TT-1983 hướng dẫn về chế độ, thời hạn công tác ở miền núi, Tây nguyên, hải đảo, đồng bằng Sông Cửu Long đối với cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1983

Ngày hiệu lực: 31/07/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 150-HĐBT năm 1983 về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1983

Ngày hiệu lực: 12/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 200/QĐ-UB năm 1983 bổ sung mức thu thuế sát sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1983

Ngày hiệu lực: 12/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 153-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1983

Ngày hiệu lực: 27/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 147-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 10-TT/LB-1983 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 1983 và Nghị định 145-HĐBT-1983 về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/12/1983

Ngày hiệu lực: 09/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 236-TTLT năm 1983 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát vốn quản lý và sửa chữa cầu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/12/1983

Ngày hiệu lực: 06/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Nghị định 145-HĐBT năm 1983 thi hành Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/12/1983

Ngày hiệu lực: 20/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 144-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 02/12/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 332-CT năm 1983 về việc chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 01/12/1983

Ngày hiệu lực: 16/12/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây